Verwerkingsregister persoonsgegevens

De gemeente Enschede voert taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Welke gegevens wij voor een bepaalde taak moeten en mogen gebruiken, staat in het verwerkingsregister. Dit register is openbaar.

Mist u iets hierin of heeft u vragen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG). Stuur een e-mail naar fgb@enschede.nl.

Welke gegevens verwerken wij

Welke soorten persoonsgegevens wij per proces kunnen verwerken, staat in ons openbaar verwerkingsregister. Wij verwerken deze gegevens alleen als het nodig is. Nodig voor uw situatie en de taak die we voor u uitvoeren. In het verwerkingsregister ziet u per proces wat voor u van toepassing kan zijn. Per proces ziet u ook de gegevens die we van anderen voor hetzelfde proces kunnen bewaren. Het uitgangspunt is dat we alleen het minimale vastleggen. We bewaren niet meer dan noodzakelijk is.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Om te bepalen hoe lang wij gegevens moeten bewaren, gebruiken wij de selectielijsten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)externe-link-icoon. Daarin staat:

  • Hoe lang de gemeente informatie moet bewaren
  • Welke informatie de gemeente na een bepaalde tijd moet vernietigen
  • Welke informatie de gemeente moet archiveren

Wij delen niet zomaar gegevens

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere organisaties of personen. Behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van een:

  • Wet
  • Taak
  • Proces

Waar dat nodig is, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met organisaties die uw gegevens voor de gemeente verwerken. Zo zorgen wij dat uw gegevens veilig en vertrouwd worden verwerkt.