Veteranendag

Nederland heeft sinds 1940 ruim 675.000 militairen ingezet tijdens 3 oorlogen en ruim 100 vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 103.850 veteranen

Nationaal initiatief

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Nederland bedankt de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Informatie vindt u op de website veteranendag.nlexterne-link-icoon.

Werkgroep veteranen Enschede

Ook in Enschede organiseert de werkgroep veteranen samen met de gemeente Enschede jaarlijks een bijeenkomst voor alle veteranen. Alle veteranen ontvangen hiervoor jaarlijks ongeveer 6 weken voor de Veteranendag een uitnodiging van de burgemeester. Adressen hiervoor worden door het Veteraneninstituut beschikbaar gesteld. Mocht u deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunt u uw aanmelding sturen aan:

  • E-mail: kabinet@enschede.nl
  • Gemeente Enschede, Externe Betrekkingen en Kabinet, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Vermeld uw naam en adres bij uw aanmelding.

Op zaterdag 8 juni 2024 vindt de Veteranendag in Enschede plaats.