Vluchtelingenpaspoort

U woont in Nederland en heeft een vluchtelingenstatus. U heeft een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak.

Wat moet u weten

Een vluchtelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land waaruit u gevlucht bent. Een vluchtelingenpaspoort kunt u gebruiken zolang uw verblijfsvergunning geldig is. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

Vluchtelingenpaspoort voor kinderen

 • Kinderen tot 18 jaar komen mee naar de afspraak en bij het afhalen van het vluchtelingenpaspoort
 • Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of identiteitskaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen
 • Alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben schriftelijk toestemming nodig van Nidos, de organisatie die de voogdij regelt namens de overheid

Voorwaarden

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • In Enschede woont
 • Geen Nederlander bent
 • Een status als vluchteling heeft met een verblijfsdocument Asiel bepaalde of onbepaalde tijd

Meenemen

Als u een afspraak heeft gemaakt , neemt u mee:

 • Uw verblijfsvergunning
 • 1 officiële pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. Let op de pasfoto-eisen
 • Als u jonger bent dan 18 jaar: een origineel identiteitsbewijs van beide ouders
 • Als u jonger bent dan 18 jaar: toestemming van beide ouders of van degene die het gezag heeft. Vul het toestemmingsformulier in en neem dit mee naar uw afspraak

Toestemmingsformulier afgifte paspoort of identiteitskaart

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort € 57,30
 • Extra kosten spoedprocedure € 51,60
 • Extra kosten bezorgen € 16,25