Vluchtelingenpaspoort

U woont in Nederland en heeft een vluchtelingenstatus. U heeft een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Wat moet u weten

Een vluchtelingenpaspoort:

 • Is maximaal 5 jaar geldig
 • Kunt u gebruiken zolang uw verblijfsvergunning geldig is
 • Mag u niet gebruiken in het land waaruit u gevlucht bent

Voorwaarden

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • In Enschede woont
 • Geen Nederlander bent
 • Een status als vluchteling heeft met een verblijfsdocument Asiel bepaalde of onbepaalde tijd

Meenemen

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u mee:

Jonger dan 18

Kinderen jonger dan 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig. Toestemming is nodig van beide ouders of van de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD.

Als u digitaal toestemming heeft gegeven, is het niet nodig om bij de afspraak aanwezig te zijn of uw identiteitsbewijs te tonen. Uw kind moet zelf wel naar de afspraak komen. Als het u niet lukt om digitaal toestemming te geven, houd dan rekening met deze voorwaarden:

 • Alle ouders of verantwoordelijken komen mee naar de afspraak
 • Als 1 van de ouders of verantwoordelijken niet kan meekomen, vul dan het toestemmingsformulier in en neem dit mee naar de afspraak
 • Neem (een kopie van) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van alle ouders of verantwoordelijken mee
 • Alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben schriftelijk toestemming nodig van Nidos, de organisatie die de voogdij regelt namens de overheid

Toestemmingsformulier afgifte paspoort of identiteitskaart

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort: € 58,85
 • Extra kosten spoedprocedure: € 53
 • Extra kosten bezorgen: € 16,70

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

Doe aangifte bij de gemeente. We maken dan een verklaring van vermissing op. Aangifte vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen.

Paspoort met spoed aanvragen

Heeft u snel een paspoort nodig, geef dit dan tijdens uw bezoek aan. Afhalen kan meestal 2 werkdagen na uw bezoek.