Wegen- en verkeersproblemen

Wegen- en verkeersproblemen kunt u melden bij de gemeente.

Doe een melding over:

 • Kapot verkeersbord
 • Losse stoeptegel
 • Onveilige oversteekplaats
 • Overlast van te hard rijden
 • Problemen met verkeerslicht
 • Slechte belijning op de weg
 • Te hoge of te steile verkeersdrempel

Verkeersproblemen meldenexterne-link-icoon

Wat moet u weten

Na uw melding beoordelen we het probleem en bekijken we of een oplossing nodig is. Dat betekent niet dat we elke melding direct oppakken. Soms is een oplossing voor uw probleem niet een oplossing voor de rest van de buurt. Ook kan het zo zijn dat een oplossing gepland is, maar dat we die pas later uitvoeren.

Plaatsen van verkeersdrempels

Drempels plaatsen we niet vaak op verzoek. Drempels zijn vaak lastig voor bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en landbouwverkeer. Daarom zijn we voorzichtig met het plaatsen van nieuwe drempels. Verder is het belangrijk dat er steun in de omgeving is voor een verkeersdrempel. Daarom kunt u een verzoek voor een drempel het beste eerst met uw buren overleggen. Als we de verkeersdrempel inderdaad aanleggen, combineren we dit met andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld met het opnieuw bestraten na werkzaamheden aan het riool.

Dit kunt u niet melden

U kunt géén melding doen over:

 • Plaatsen van verkeersspiegels
 • Maken van zebrapaden
 • Maken van (extra) parkeerplaatsen
 • Inrichten van woonerf

Plaatsen van verkeersspiegels

Verkeersspiegels plaatsen we niet vaak. Veel bestuurders hebben geen ervaring met een verkeersspiegel en weten dus niet hoe ze die moeten gebruiken. Het beeld vertekent en afstanden en snelheden zijn moeilijk in te schatten. Ook zien bestuurders fietsers vaak over het hoofd. Een verkeersspiegel lijkt dus misschien veiliger, maar is dat vaak niet.

Maken van zebrapaden

We maken zebrapaden alleen op drukke oversteekpunten op wegen waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Als het moeilijk is om een weg over te steken, proberen we dit vaak te verbeteren met een vluchtheuvel. Dan kunnen voetgangers in 2 keer oversteken. Op hoofdwegen, waar harder dan 30 kilometer per uur wordt gereden, zijn verkeerslichten een betere keuze. In 30-kilometerzones, zoals woonwijken, lijken zebrapaden veiliger, maar ze zijn dat vaak niet. Voetgangers letten dan vaak minder op, waardoor de kans op ongelukken groter is.

Maken van (extra) parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen in woonwijken en straten bepalen we door te kijken naar het aantal bewoners en bezoekers. Als steeds meer inwoners kiezen voor een 2e of zelfs 3e auto, zijn er in de omgeving soms te weinig parkeerplaatsen beschikbaar. Inwoners moeten hun auto dan verder weg parkeren. De gemeente vervangt geen groenstroken en plantsoenen door bestrating voor parkeerplaatsen. Het groen is namelijk nodig voor goed waterbeheer en het tegenhouden van opwarming van woonwijken.

Inrichten van woonerf

We leggen geen nieuwe woonerven aan. De gemeente Enschede volgt het landelijke beleid om woonwijken zo veel mogelijk in te richten als 30-kilometerzones. In een 30-kilometerzone leggen we de wegen zo aan, dat hardrijden niet goed mogelijk is.