Bijstand, eigen inkomsten en giften

U geeft uw inkomsten en wijzigingen in uw situatie altijd door aan de gemeente

Als u of uw partner inkomsten uit werk krijgen en u heeft een bijstandsuitkering, dan geeft u dit direct door aan de gemeente. Dit kan op twee manieren:

  • via het digitale inkomstenformulier. U logt dan in met uw DigiD;
  • telefonisch. Bel de gemeente op 053 481 78 00 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Het gaat hierbij om alle soorten inkomsten. Onder ‘Bijzonderheden’ onder de tekst ‘Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan’ staat hierover meer informatie.

Uw uitkering is een aanvulling op uw inkomsten die u zelf verdient. Kinderbijslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomsten die we niet verrekenen met uw bijstandsuitkering.

Giften tot € 1.200,- per kalenderjaar worden niet verrekend met de bijstandsuitkering

Vanaf 1 januari 2021 telt de gemeente de waarde van alle giften bij elkaar op. Als het totaalbedrag in een kalenderjaar meer dan € 1.200,- is, dan wordt het bedrag boven de € 1.200,- verrekend met uw uitkering. Als u bijstand ontvangt, is het belangrijk dat u giften met een waarde van meer dan € 50,- altijd doorgeeft.

Een voorbeeld

U krijgt van iemand € 100,- en van iemand anders € 250,-. Dan is het totale bedrag € 350,- Dit is lager dan € 1.200,- en er wordt dus niets verrekend met uw uitkering.

Giften boven € 1.200,- per kalenderjaar worden wel verrekend met de bijstandsuitkering

Twee voorbeelden

  1. U krijgt van iemand € 200,- en van iemand anders € 400,- en van nog iemand anders € 800,-. Dan is het totale bedrag dat u heeft gekregen € 1.400,-. Dit is € 200,- hoger dan € 1.200,-. Er wordt dan € 200,- verrekend met de uitkering.
  2. Iemand geeft u elke maand € 200,-. Na 6 maanden heeft u dan € 1.200,- gekregen. Als die persoon doorgaat met het elke maand geven van € 200,-, dan wordt er na de 6e maand € 200,- per maand verrekend met uw uitkering.

De gemeente kijkt ook naar schenkingen in natura. Bijvoorbeeld als iemand u een fiets of iedere maand een voedselpakket geeft, telt de waarde daarvan ook mee. Ook dit moet u doorgeven.

Als u vragen heeft of twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven. Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 - 481 78 00. 

Als u geen of onjuiste informatie doorgeeft over uw inkomsten en giften, dan is er mogelijk sprake van fraude. Uw bijstandsuitkering kan worden gestopt of verlaagd. De onterecht ontvangen uitkering moet u terugbetalen en u krijgt een boete.