Werkpakt: keurmerk sociale ondernemers

Werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen het Werkpakt-keurmerk van de gemeente aanvragen.

Werkpakt-ondernemers profiteren van:

 • Een voorkeurspositie bij inkoop en aanbestedingen vanuit de gemeente Enschede
 • Korting op SROI-opdrachten, ook bij andere gemeenten die dit keurmerk hanteren
 • Vermelding van hun bedrijf op de website van de gemeente
 • Uitbreiding van hun netwerk met andere sociaal betrokken ondernemers
 • Een betere sfeer op de werkvloer en een goed imago

Aanvragen

Wie voor het Werkpakt-keurmerk in aanmerking wil komen, vraagt een formulier aan door een e-mail te sturen naar werkpakt-keurmerk@enschede.nl. Neem voor vragen contact op met het ondernemersloket via 053 – 481 51 50.

Voor wie

Werkpakt-ondernemers bieden duurzame oplossingen voor langdurig werkzoekenden. Ze zijn een betrokken partner van de gemeente en een ambassadeur van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers met een Werkpakt-keurmerk tonen hun sociale gezicht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan een betere samenleving en wordt ook in het zakendoen steeds belangrijker, zowel nationaal als internationaal.

Criteria

Werkgevers die het Werkpakt-keurmerk willen aanvragen, moeten aan de ABC-criteria voldoen:

 • Ambassadeursrol: actieve inzet en beschikbaar stellen van het eigen netwerk aan Werkplein Twente, positief optreden
 • Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren
 • Capaciteit: minimaal 3 procent van het personeel bestaat uit werknemers die geplaatst zijn vanuit de Participatiewet, SW of WW of arbeidsgehandicapten, BOL- en BBL-stagiairs

Een werkgever moet minimaal 100 punten scoren op de ABC-criteria om het keurmerk te krijgen. Punten worden toegekend op basis van activiteiten in het voorgaande jaar.

Voorwaarden

 • Het keurmerk is niet bedoeld voor reïntegratiebedrijven die overheidsfinanciering krijgen en het aan het werk helpen van personen in een uitkeringssituatie als hoofddoel hebben.
 • De gemeente doet alleen zaken met integere en betrouwbare werkgevers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Dit wordt getoetst.
 • De aanvraag wordt binnen 6 weken beoordeeld. Bij de eerste toekenning is het keurmerk 1 jaar geldig. De daaropvolgende aanvragen zijn 2 jaar geldig.