Wet open overheid: informatie openbaar maken

Informatie van de gemeente moet zoveel mogelijk openbaar zijn. Behalve als in de wet staat dat informatie niet openbaar is. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De gemeente Enschede vindt openbaarheid belangrijk. Veel informatie is te vinden op onze website. Als u informatie niet kunt vinden, dan kunt u dit bij de gemeente opvragen.

Openbare verzoeken en besluiten 

Gemeente Enschede gaat in de komende jaren stapsgewijs steeds meer informatie openbaar maken. Alle WOO-verzoeken en Woo-besluiten worden al openbaar gemaakt. Deze kunt u vinden op bestuurlijkeinformatie.nlexterne-link-icoon.

INFORMATIE VOOR UZELF OPVRAGEN

Wilt u voor uzelf meer informatie ontvangen? En wilt u niet dat deze informatie voor iedereen openbaar wordt? Dan kunt u deze informatie vragen. Dit kan op twee manieren: 

  • Per post naar Gemeente Enschede, Postbus 20 7500 AA Enschede
  • Telefonisch via 14 053

Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt krijgen. Wij sturen u de informatie zo snel mogelijk per post of via e-mail.

Informatie openbaar maken

Als u wil dat informatie voor iedereen openbaar gemaakt wordt, dan dient u een Woo-verzoek in. Let op: wij ontvangen daarbij graag uw telefoonnummer, zodat wij u telefonisch kunnen bereiken. Uw verzoek kunt u op drie manieren indienen:

Geef hierbij zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen.

Reactie op Woo-verzoek

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente. 

Als de gemeente vragen heeft over uw verzoek, dan wordt u gebeld. U krijgt binnen 4 weken de gevraagde informatie. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Dan krijgt u een brief.

Vragen of hulp bij het verzoek

Bel ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 053 voor vragen of als u hulp nodig heeft bij uw verzoek. Zij zorgen ervoor dat uw verzoek of vraag zo snel mogelijk bij de juiste afdeling terecht komt. 

Meer informatie

Lees meer over de Wet open overheid op Rijksoverheid.externe-link-icoon  Meer algemene overheidsinformatie en informatie over regelgeving en bekendmakingen leest u op Overheid.nl.externe-link-icoon