Wetenschappelijke Board

De Wetenschappelijke Board is een onafhankelijke groep experts. De groep bestaat uit deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond die afstand tot het gemeentelijk beleid hebben. Zij helpen de gemeente met de interpretatie van trends en data. En ze adviseren over de koers van Enschede. De Wetenschappelijke Board is eigenlijk het wetenschappelijk geweten van het gemeentebestuur.

Wat doet de Wetenschappelijke Board

De leden van de Wetenschappelijke Board bespreken de ontwikkelingen en het beleid van Enschede. Soms doen ze dat aan de hand van eigen vragen. Soms vraagt het gemeentebestuur om over een vraagstuk na te denken (reflecteren). Van iedere vergadering  maakt de Wetenschappelijke Board een verslag. Soms schrijft de Wetenschappelijke Board een reflectie die de gemeente kan gebruiken om haar beleid te verbeteren. Deze wordt gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en komt ook op deze site. 
De leden gebruiken  hun eigen kennis en kennisnetwerk. Ze kunnen  ook een beroep doen op de gemeente voor informatie. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is Cockpit053. Dit is het gemeentelijke kennisteam. De Wetenschappelijke Board  kan de gemeente adviseren om aanvullend onderzoek te doen.

 

De leden 

De leden vertegenwoordigen de wetenschap en niet een eigen organisatie of politiek belang. Dit zijn de leden:

 • Duco Bannink, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter)
 • Henk van der Kolk, Universiteit Twente
 • Sabine Wildevuur, Universiteit Twente (Designlab)
 • Stephan Corporaal, Saxion 
 • Karin Pfeffer, Universiteit Twente (ITC)
 • Laurence Guérin, ROC van Twente
 • Puck Kemper, student WO 
 • Jan-Willem van Ooijen, student HBO

De leden worden ondersteund door twee medewerkers van de gemeente:

 • Drs. Angela Rijnhart (ambtelijk secretaris)
 • Drs. Karin Ligthart (ambtelijk secretaris)

De leden van de Wetenschappelijke Board houden zich aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 van de KNAW. Dat betekent dat de leden uitgaan van de principes van: 

 • Eerlijkheid 
 • Zorgvuldigheid 
 • Transparantie 
 • Onafhankelijkheid 
 • Verantwoordelijkheid 

De leden vergaderen 3 tot 4 keer per jaar.

 

Reflecties

Dit zijn de laatste 3 reflecties:
 

Oudere reflecties en vergaderverslagen

Alle reflecties en vergaderverslagen zijn openbaar. U kunt deze opvragen door een e-mail te sturen naar a.rijnhart@enschede.nl.