Wetenschappelijke Board

De Wetenschappelijke Board is een onafhankelijke groep experts. De groep bestaat uit deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond die afstand tot het gemeentelijk beleid hebben. Zij helpen de gemeente met de interpretatie van trends en data. En ze adviseren over de koers van Enschede. De Wetenschappelijke Board is eigenlijk het wetenschappelijk geweten van het gemeentebestuur.

Wat doet de Wetenschappelijke Board

De leden van de Wetenschappelijke Board bespreken de ontwikkelingen en het beleid van Enschede. Soms doen ze dat aan de hand van eigen vragen. Soms vraagt het gemeentebestuur om over een vraagstuk na te denken (reflecteren). Van iedere vergadering maakt de Wetenschappelijke Board een verslag.

Soms schrijft de Wetenschappelijke Board reflecties die de gemeente kan gebruiken om haar beleid te verbeteren. Deze worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en komen ook op deze website.

De leden gebruiken hun eigen kennis en kennisnetwerk. Ze kunnen ook een beroep doen op de gemeente voor informatie. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is Cockpit053. Dit is het gemeentelijke kennisteam. De Wetenschappelijke Board kan de gemeente adviseren om aanvullend onderzoek te doen.

Leden

De leden vertegenwoordigen de wetenschap en niet een eigen organisatie of politiek belang. Dit zijn de leden:

 • Duco Bannink, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter)
 • Henk van der Kolk, Universiteit Twente
 • Sabine Wildevuur, Universiteit Twente (Designlab)
 • Stephan Corporaal, Saxion 
 • Karin Pfeffer, Universiteit Twente (ITC)
 • Imke Verschuren, student WO
 • Rosan van Aken, student HBO
 • Ravi Klaassens, student MBO

De leden worden ondersteund door 2 medewerkers van de gemeente:

 • Drs. Angela Rijnhart (ambtelijk secretaris)
 • Drs. Karin Ligthart (ambtelijk secretaris)

De leden van de Wetenschappelijke Board houden zich aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 van de KNAWexterne-link-icoon. Dat betekent dat de leden uitgaan van de principes van:

 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid

De leden vergaderen 3 tot 4 keer per jaar.

Reflecties

Dit zijn de laatste 3 reflecties:

Oudere reflecties en vergaderverslagen

Alle reflecties en vergaderverslagen zijn openbaar. U kunt deze opvragen door een e-mail te sturen naar a.rijnhart@enschede.nl.