Wetenschappelijke Board

De Wetenschappelijke Board is een onafhankelijke groep experts. De groep bestaat uit deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond die afstand tot het gemeentelijk beleid hebben. Zij helpen de gemeente met de interpretatie van trends en data. En ze adviseren over de koers van Enschede. De Wetenschappelijke Board is eigenlijk het wetenschappelijk geweten van het gemeentebestuur.

Wat doet de Wetenschappelijke Board

De leden van de Wetenschappelijke Board bespreken de ontwikkelingen en het beleid van Enschede. Soms doen ze dat aan de hand van eigen vragen. Soms vraagt het gemeentebestuur om over een vraagstuk na te denken (reflecteren). Van iedere vergadering  maakt de Wetenschappelijke Board een verslag. Soms schrijft de Wetenschappelijke Board een reflectie die de gemeente kan gebruiken om haar beleid te verbeteren. Deze wordt gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders en komt ook op deze site. 
De leden gebruiken  hun eigen kennis en kennisnetwerk. Ze kunnen  ook een beroep doen op de gemeente voor informatie. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is Cockpit053. Dit is het gemeentelijke kennisteam. De Wetenschappelijke Board  kan de gemeente adviseren om aanvullend onderzoek te doen.

 

De leden 

De leden vertegenwoordigen de wetenschap en niet een eigen organisatie of politiek belang. Dit zijn de leden:

 • Prof. dr. René Torenvlied, Universiteit Twente (voorzitter)
 • Mr. dr. Eric Helder, Raad van State
 • Emmilie Kuks, Bsc. student Universiteit Twente
 • Géke Bakker, Bsc. Student Saxion
 • Dr. Marc Boumeester, ArtEZ
 • Dr. Willeke Slingerland, Saxion
 • Dr. Henk van der Kolk, Universiteit Twente
 • Dr. Duco Bannink, Vrije Universiteit Amsterdam

De leden worden ondersteund door twee medewerkers van de gemeente:

 • Drs. Angela Rijnhart (ambtelijk secretaris)
 • Drs. Karin Ligthart (ambtelijk secretaris)

De leden van de Wetenschappelijke Board houden zich aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 van de KNAW. Dat betekent dat de leden uitgaan van de principes van: 

 • Eerlijkheid 
 • Zorgvuldigheid 
 • Transparantie 
 • Onafhankelijkheid 
 • Verantwoordelijkheid 

Verslagen  en reflecties

De laatste reflectie van de Wetenschappelijke Board gaat over samenlevingsgericht werken.

Reflectie over samenlevingsgericht werken

Wetenschappelijke Board heeft bekeken hoe de gemeente Enschede vorm geeft aan samenlevingsgericht werken. Aanleiding hiervoor was het vaststellen van het Acteplan Samenlevingsgericht Werken door het college van B&W op 7 december 2021. De reflectie is op 24 februari 2022 aan het college van B&W aangeboden. 
 

Oudere verslagen en reflecties

Oudere verslagen en reflecties kunnen om technische reden momenteel niet worden geplaatst. Als u een verslag of reflectie wilt lezen, stuur dan een mail naar a.rijnhart@enschede.nl.