Wijkwijzer Enschede

Alle informatie van de Wijkwijzer is te vinden op wijkwijzerenschede.nlexterne-link-icoon. Op de website is de informatie verdeeld over verschillende thema’s.

Voor informatie over openingstijden, adressen of het telefoonnummer gaat u naar Contact en openingstijdenexterne-link-icoon.

Kies het thema Gezondheidexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Bewegen en sporten
 • Psychische gezondheid, armoede en eenzaamheid
 • Verslaving
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en mensenhandel

Kies het thema Zorg, wonen en vervoerexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis
 • Hulp bij vervoer
 • Dagbesteding of begeleiding aanvragen
 • Mantelzorg
 • Aangepast wonen ouderen
 • Beschermd wonen
 • Hulp regelen zorg en ondersteuning
 • Juridisch loket Enschede

Kies het thema Jeugd en gezinexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Hulp bij opvoeden
 • Hulp voor kinderen en jongeren
 • Informatie en advies bij zwangerschap

Kies het thema Onderwijs, taal en werkexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Taal: hulp bij lezen
 • Onderwijs en opvang basisschoolkinderen
 • Van school naar werk
 • Met begeleiding aan het werk
 • Geld voor leren

Kies het thema Geld en administratieexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Geld voor dagelijkse dingen
 • Administratie en budgetadvies
 • Toeslagen en bijdragen

Kies het thema Meedoen en ontmoetenexterne-link-icoon voor informatie over:

 • Vrijwilligerswerk
 • Doe mee en ontmoet
 • Zelf een activiteit organiseren