Leerlingenvervoer

Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar school. Speciaal voor hen is er leerlingenvervoer.

Ouder(s) en verzorger(s) zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.

Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug.