Leerlingenvervoer

Uw kind kan niet zelfstandig naar school reizen omdat het een beperking, ziekte of gedragsproblemen heeft en de school ver weg is. U kunt dan leerlingenvervoer aanvragen. Dan krijgt de leerling vervoer of een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. U vraagt leerlingenvervoer online aan. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wat moet u weten

 • Elk schooljaar moet u een aanvraag indienen
 • De gemeente kijkt of leerlingenvervoer nodig is. We moedigen het aan dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig reizen naar school. Of dat ze leren om zelfstandig te reizen
 • We gaan uit van de school van dit type of deze richting die het dichtste bij ligt. Kiest u een school die verder weg ligt, dan komt uw kind niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. We rekenen met de kortste afstand per fiets, met de ANWB-routeplanner
 • Binnen 8 weken krijgt u van ons een brief of email. Hierin staat of u leerlingenvervoer krijgt

Een andere mogelijkheid is de Zelfstandig reizen regeling. Bekijk dit onder Voorwaarden.

Wijzigingen doorgeven

Geef het op tijd door aan de gemeente als er iets verandert in de situatie van uw kind. Bijvoorbeeld een verhuizing. Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@enschede.nl

Aanvragen als hulpverlener

U bent hulpverlener (namens een instelling) en wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor een leerling. Download dan 1 van deze formulieren en vul het volledig in. Vergeet niet de gevraagde documenten bij te voegen.

Stuur het ingevulde formulier naar leerlingenvervoer@enschede.nl

Voorwaarden

Leerlingenvervoer

U kunt een vergoeding leerlingenvervoer krijgen:

 • Als de leerling basisonderwijs (BO) volgt. Maar alleen als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 6 kilometer is
 • Als de leerling speciaal basisonderwijs (SBO) volgt. Maar alleen als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 3 kilometer is
 • Als de leerling speciaal onderwijs (SO) volgt. Maar alleen als de afstand tussen de school en uw adres meer dan 3 kilometer is én als de leerling niet zelfstandig naar school kan reizen door een blijvende beperking. Lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch
 • Als de leerling voortgezet onderwijs (VO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgt. Maar alleen als de leerling niet zelfstandig naar school kan reizen door een blijvende beperking. Lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch. De afstand is hier niet belangrijk

Zelfstandig reizen regeling

Misschien komt u niet in aanmerking voor Leerlingenvervoer maar wel voor de Zelfstandig reizen regeling. Dit is een andere vergoeding. U kunt deze krijgen:

 • Als de leerling wél zelfstandig naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kan reizen
 • Maar alleen als u een inkomen heeft van maximaal 120% van de bijstandsnorm

Wilt u deze vergoeding Zelfstandig reizen aanvragen of heeft u er vragen over, stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@enschede.nl.

Kosten

Het aanvragen van leerlingenvervoer is gratis.

Eigen bijdrage

Misschien moet u zelf meebetalen aan het leerlingenvervoer. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen:

 • Als uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
 • En als uw inkomen in 2020 meer dan 27.900,- euro was

De eigen bijdrage is voor het schooljaar 2022-2023:  345,10 euro.

Vormen van leerlingenvervoer

Als wij uw aanvraag  goedkeuren, kijken we welke vorm van vervoer geschikt is voor uw kind.

Vergoeding voor fietsen

 • Voor kinderen die kunnen fietsen: € 0,09 per kilometer
 • Als (tijdelijke) begeleiding hierbij nodig is: nog eens € 0,09 per kilometer

Abonnement voor openbaar vervoer

 • Voor kinderen die kunnen reizen met het openbaar vervoer: een OV-abonnement voor de afstand woonadres - school
 • Als (tijdelijke) begeleiding hierbij nodig is: een OV-abonnement voor de begeleider

Schoolbus voor speciaal basisonderwijs (SBO)

Voor kinderen die naar het SBO gaan, tot en met groep 7, zijn er schoolbussen. De schoolbus haalt het kind op bij een opstappunt. Dit ligt maximaal 1,5 km van het woonadres. Het kind moet zelf naar het opstappunt komen. In de schoolbus is een begeleider aanwezig.

Wij moedigen het aan dat leerlingen van groep 8 het openbaar vervoer of de fiets gebruiken. Zo zijn ze beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Taxi of busje (aangepast vervoer)

Soms gaat een kind in een taxi (-busje) naar school. Meestal gaat dit samen met andere kinderen.

U kunt dit aangepaste vervoer aanvragen:

 • Als er geen openbaar vervoer mogelijk is
 • Of als uw kind geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer door een beperking
 • Of als de reistijd met openbaar vervoer langer dan 90 minuten duurt en met een taxi minder dan 45 minuten

Eigen vervoer

Misschien wilt u uw kind zelf met de fiets of de auto naar school brengen. Dat kan als u in aanmerking komt voor aangepast of openbaar vervoer. U krijgt dan een vergoeding.

Contact

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal te doen? Bel dan met team leerlingenvervoer. Dat kan tussen 9.00 - 16.00 uur via de Wijkwijzer, telefoonnummer 053 - 481 79 00.