Kadastrale informatie

Soms heeft u kadastrale informatie nodig. Bijvoorbeeld als u wilt weten wie de eigenaar is van een woning of waar de grens van uw perceel precies ligt.

Kadastrale informatie over Enschede kunt u gratis raadplegen in de Geobrowser.

Voor een officiëel kadastraal uittreksel of het laten uitzetten van een perceelsgrens in het terrein kunt u terecht bij het Kadaster (Kadaster.nl). Aan de meeste van deze diensten zijn kosten verbonden.

Wanneer u een officieel gemeentelijk kadastraal uittreksel wilt inclusief kaartje, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. De kosten voor het opvragen zijn  €5,60.
Het is ook mogelijk om digitaal (via dit loket) kadastrale informatie op te vragen. Kijk hiervoor bij 'Online regelen'. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als u informatie via het Kadaster aanvraagt (download) zijn hier ook kosten aan verbonden. Alleen het inzien van informatie is gratis.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen op het gebruik van een stuk grond of een gebouw.

Op alle percelen binnen de gemeente Enschede rust de publiek rechtelijke beperking “Regionale Huisvestingsverordening”. Meer informatie over deze beperking vind u in de volgende pdf:

Regionale Huisvestingsverordening

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.