Kadastrale informatie

Kadastrale informatie over Enschede kunt u gratis raadplegen in de Digitale kaart van Kadastrale percelen.

Voor een officiëel uittreksel uit het Kadaster of het laten uitzetten van een perceelsgrens in het terrein kunt u terecht bij het Kadaster. Daar kunt u ook eigendomsgegevens opvragen. Aan de meeste van deze diensten zijn kosten verbonden.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen op het gebruik van een stuk grond of een gebouw.

Op alle percelen binnen de gemeente Enschede rust de publiek rechtelijke beperking “Regionale Huisvestingsverordening”. Meer informatie over deze beperking vind u in de volgende pdf:

Regionale Huisvestingsverordening

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.