Woonoverlast

U kunt woonoverlast melden, zoals burenruzies, drugsoverlast, geluidsoverlast, vernielingen en verward gedrag.

Direct gevaar

  • Bij direct gevaar belt u de politie: 0900 - 88 44
  • Bij levensbedreigende situaties belt u 112