Woonoverlast melden

U kunt woonoverlast melden, zoals burenruzie, drugsoverlast, geluidsoverlast, vernieling en verward gedrag.

Direct gevaar

Bij direct gevaar belt u:

  • De politie via telefoonnummer 0900 88 44
  • Bij levensbedreigende situaties belt u 112