Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Afval

Op deze pagina vind je informatie over de wijze waarop in Enschede het afval wordt ingezameld (Diftar).

Over de wijze hoe je welk afval waar en wanneer kunt aanbieden, vind je alle informatie op de website van Twente Milieu, de inzamelaar van het huishoudelijk afval in de gemeente Enschede.

Bekijk hier de factsheet en volledige rapportage verkenning afvalinzameling

Waarom afval scheiden?

Door afval te scheiden kan het beter hergebruikt worden.

Afvalloos Twente 2030

Hoe kun jij een bijdrage leveren?

Wat wordt er gedaan tegen afvaldump

Bekijk onze maatregelen.

Waar en wanneer kan ik mijn afval kwijt

Bekijk de locaties en afvalkalender.

Welk afval waar

Resultaten afvalscheiding

Een overzicht van de meest recente resultaten.

Nieuwsbrief

Regelmatig wordt de nieuwsbrief “Enschede Zonder Afval” huis-aan-huis verspreid in de gemeente Enschede. In deze nieuwsbrief lees je actuele informatie over afvalinzameling en praktische tips hoe je jouw afval zo goed mogelijk kunt scheiden.

Op de site van Twente Milieu kun je alle nieuwsbrieven downloaden, die tot nu toe zijn verspreid.