Meldingen over de openbare ruimte

Als u in de openbare ruimte onveilige situaties ziet dan kunt u dit 24 uur per dag online melden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lantaarnpalen die niet branden, een gat in de weg of in het trottoir, of onveilige speeltoestellen, maar ook afval dat gedumpt is. 

Gaat het  bijvoorbeeld om lang gras in uw buurt of blad van bomen, dan heeft het alleen zin om dit te melden als er onveilige situaties (kunnen) ontstaan. Door de bezuinigingen grijpt de gemeente in deze gevallen alleen in bij gevaarlijke situaties. Meer informatie over de veranderingen in de openbare ruimte.

Sommige meldingen worden meegenomen in een planning om later uit te voeren. Op spoedeisende meldingen wordt direct actie ondernomen.

Informatie over aansprakelijkheid gemeente bij schade.

U kunt 24 uur per dag zelf een melding over een onveilige situatie in de openbare ruimte doorgeven. Geef in deze melding altijd duidelijk aan waarom het volgens u een onveilige situatie is/kan worden. Bij spoed graag altijd bellen:  053 - 481 76 00.

Hoe gaat het in zijn werk?
De gemeente streeft ernaar om uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat of het maaien van gras). Andere meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie ondernomen wordt. Zoals bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels.

Wat moet ik nog meer weten?
De medewerkers in de stadsdelen zorgen ervoor dat de openbare ruimte er schoon en veilig bij ligt. Maar het kan niet altijd overal 100% tiptop in orde zijn. Dat zou veel te veel kosten en is ook niet noodzakelijk. Maar wat is dan wel acceptabel en betaalbaar? De gemeenteraad heeft besloten om de hele stad op niveau ‘basis' te onderhouden en de binnenstad op niveau ‘hoog'. Voor meer informatie over deze kwaliteitsniveau's kijkt u bij het onderwerp 'Kwaliteit beheer openbare ruimte' in dit loket.