Omgevingsvergunning/-melding

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Op de website omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen voor welke activiteit u een vergunning moet hebben.

Vergunningaanvraag

Als u voor uw activiteit(en) een omgevingsvergunning nodig hebt, dan dient u een aanvraag om een omgevingsvergunning in bij omgevingsloket.nl. Dit is een landelijk loket. Via dit loket komt uw aanvraag terecht bij de gemeente Enschede. De gemeente Enschede behandelt uw vergunningaanvraag.
Een vergunningaanvraag moet volledig zijn, anders wordt hij niet in behandeling genomen. Voor de indieningsvereisten geldt de Regeling Omgevingsrecht.

Conceptaanvraag of Vooroverleg

Twijfelt u of uw plan op instemming kan rekenen? Doe dan een conceptaanvraag omgevingsvergunning. Dat heet ook wel 'Vooroverleg'.

BIBOB

Voor de beoordeling van uw vergunningaanvraag kan een Bibob-procedure worden gestart. Bekijk of u een Bibob-procedure moet doorlopen.

Melding indienen werkzaamheden

Volgens de omgevingsvergunning moet u een aantal werkzaamheden melden aan de gemeente. Het gaat om bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid, monumenten, kappen, rooien en aanleggen.

Andere meldingen