Spreekuur welstand

Als u wilt bouwen, zal uw bouwwerk in de omgeving moeten passen. In de welstandsnota staat welke regels hiervoor in Enschede gelden. Zeker als u iets bijzonders wilt bouwen, is het verstandig om vooraf advies te vragen. Dit kan bij de stadsbouwmeesters. Zij kijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. Dit advies is gratis.

Wat moet u weten

De welstandsnota beschrijft de regels voor het uiterlijk, de kleur en het materiaal van bouwwerken. De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid heeft om plannen uit te voeren. Maar dit mag niet ten koste gaan van het eigen karakter en uiterlijk van Enschede. U kunt de welstandseisen per gebied zelf bekijken op de Welstandskaartexterne-link-icoon.

De stadsbouwmeesters kijken of uw bouwwerk of reclame past in de omgeving. Ook kijken ze naar het materiaal en de kleur die u wilt gebruiken. Het is daarom belangrijk om bouwtekeningen en foto’s te laten zien, bijvoorbeeld van:

  • Het bestaande bouwwerk inclusief omgeving
  • Voorbeelden uit de naaste omgeving

Belangrijk om te weten: de stadsbouwmeesters toetsen het bouwplan uitsluitend aan de regels van de welstandsnota. Deze toets van de stadsbouwmeesters is slechts een onderdeel van het krijgen van een omgevingsvergunning. Een positieve reactie van de stadsbouwmeesters betekent dus niet dat u meteen al mag bouwen. Als u een vergunning moet aanvragen, bekijkt de gemeente of uw plannen passen binnen alle regels. Niet alleen de regels van de welstandsnota, maar ook de regels van bijvoorbeeld het omgevingsplan.

Voordelen

Het is verstandig om contact op te nemen met de stadsbouwmeesters voor u een vergunning aanvraagt. U bespaart dan vaak veel tijd en geld. De stadsbouwmeesters bekijken of uw plannen aan de welstandseisen voldoen. De stadsbouwmeesters maken voor u geen ontwerp of bouwtekening. Zij kunnen u wel voorbeelden laten zien en advies geven.

Afspraak maken

  • Het spreekuur is telefonisch of online op dinsdag tussen 9.30 en 12.00 uur.
  • Het spreekuur is alleen op afspraak. Bel met 053 - 481 71 00 om een afspraak te maken.
  • Elke afspraak duurt 15 minuten. Het kan zijn dat u meer tijd nodig heeft om uw plan te bespreken. Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.
  • Nadat u de afspraak heeft gemaakt, ontvangt u van ons een e-mail. Daarin staat welke gegevens u ter voorbereiding op de afspraak aan ons moet sturen.

Meesturen

Ter voorbereiding op de afspraak vragen wij u zoveel mogelijk gegevens op te sturen:

  • Foto’s van de huidige situatie, ook van de omgeving
  • Tekening, bouwtekening of schets van de gewenste situatie
  • Voorbeelden van te gebruiken kleuren

Deze gegevens stuurt u naar spreekuurwelstand@enschede.nl. Uiterlijk op donderdag (vóór 12.00 uur) in de week van de afspraak.