Belangrijke horde voor nieuwbouw groene en gevarieerde wijk Eschmarkerveld

28 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het college van B&W van Enschede maakt bekend dat een laatste belangrijke horde voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Eschmarkerveld wordt genomen.

Het bestemmingsplan, dat vorig jaar ter inzage werd gelegd, kan nu definitief worden goedgekeurd en de grondexploitatie kan worden vastgesteld. Hierdoor kan de bouw van deze langverwachte wijk van start gaan.

Groene en gevarieerde woonwijk voor de toekomst

Eschmarkerveld, gelegen tussen Enschede en Glanerbrug, belooft een groene en gevarieerde woonomgeving te worden. Het plan omvat de bouw van maximaal 800 nieuwe woningen, waaronder meer dan 200 sociale huurwoningen, ongeveer 50 midden huurwoningen, grofweg 350 betaalbare koopwoningen en ruim 180 woningen in de duurdere koopsector. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling om meer dan 75% van de woningen in het betaalbare segment te realiseren.

Uitdagende obstakels overwonnen

De ontwikkeling van Eschmarkerveld heeft lange tijd op zich laten wachten vanwege complexe uitdagingen zoals stikstofruimte, hoge grondwaterstanden en extra ruimte voor de natuur. Dankzij intensief onderzoek en de gevonden oplossingen kunnen de bomen in het gebied behouden blijven en hoeft de grond niet aanzienlijk opgehoogd worden. Dit behoudt de groene kwaliteiten van het gebied en maakt het mogelijk om duurzaam en verantwoord te bouwen. Door inzet op ongeveer 14 hectare extra natuur in de buurt van het plangebied, compenseert de gemeente voor het wegvallen van leefgebied voor dieren in het Eschmarkerveld. Dit draagt ook bij aan het versterken van de nabijgelegen ecozone.

Start van de werkzaamheden in 2025

De meeste zaken uit dit voorstel vragen om een besluit van de gemeenteraad. Bespreking staat gepland in de stadsdeelcommissie Oost van 11 juni 2024, waarna behandeling in de Raad van 1 juli 2024 kan plaatsvinden. Met de goedkeuring van de plannen en het uitblijven van beroepsprocedures kunnen de eerste voorbereidende werkzaamheden in de eerste helft van 2025 van start gaan. Dit betekent dat de bouw van de eerste woningen in de tweede helft van 2025 kan beginnen.

Wethouder Jeroen Diepemaat is verheugd over deze ontwikkeling: "Het is fantastisch nieuws voor Enschede. Met Eschmarkerveld creëren we een prachtige mix van woningtypes waarbij er voor ieder wat wils is. Dit project is een belangrijke aanvulling op onze bestaande woningbouwplannen en draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt."

Duurzame mobiliteit en leefbaarheid centraal

Een belangrijk aspect van Eschmarkerveld is de nadruk op duurzame mobiliteit. Station De Eschmarke wordt een centraal mobiliteitsknooppunt, waardoor een van de minst gebruikte stations van Nederland nieuw leven wordt ingeblazen. De fietssnelweg F35 krijgt een prominente plek, waardoor duurzame vervoersopties gestimuleerd worden. Dit draagt bij aan een goed verbonden wijk met uitstekende verbindingen naar de stad en de regio.

Een wijk met een eigen identiteit

Eschmarkerveld zal bestaan uit drie deelgebieden: Natuurzicht, Boswonen en Tuinstad, elk met een unieke uitstraling. Deze deelgebieden bieden een breed scala aan woningtypen in een groene omgeving met veel ruimte voor waterberging en recreatieve voorzieningen zoals speelplekken en wandelpaden.

Diepemaat: “Dit omvangrijke project, met een gemeentelijk budget van ongeveer 48 miljoen euro, benadrukt onze toewijding aan duurzame ontwikkeling en leefbaarheid. De financiering komt uit een combinatie van grondverkopen, subsidies en gemeentelijke budgetten voor mobiliteit en groen/blauwe hoofdstructuren. Hiermee investeren we in de aanleg van riolering, straten, groenvoorzieningen, de fietssnelweg F35, en compensatienatuur, wat bijdraagt aan een groene en goed verbonden wijk die klaar is voor de toekomst.”