Nieuws

Werkconferentie Kansrijke Kinderen

Op 17 maart gingen ouders, professionals en vrijwilligers in welzijnswerk, JGZ-zorgaanbieders, mensen werkzaam in het onderwijs, in de kinderopvang en in de wijkteams met elkaar in gesprek tijdens de

Gesprekken over energiebesparing

Vorig jaar zijn we van start gegaan met de campagne Enschede Wekt Op. Het doel van deze campagne is het vergroten van het aandeel duurzame energie in de gemeente Enschede van de huidige 6% naar 12%.

Doe mee met het Woonwensonderzoek bouwkavels

Bureau kaveluitgifte van de gemeente is benieuwd naar de (woon)wensen voor particuliere bouwkavels. Om dit in beeld te brengen kan iedereen tot 29 maart een online vragenlijst invullen.