Nieuws

Aanslag afvalstoffenheffing / diftar

U heeft, of krijgt een aanslag afvalstoffenheffing toegestuurd door het GBT. Dat is een voorlopige aanslag, die is opgebouwd uit een vast en een variabel deel.

Kunstgras: update 16 februari 2017

Donderdag 15 februari 2017 ging televisieprogramma Zembla, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’, opnieuw in op de eventuele gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

Raadsbesluit herfinanciering FC Twente

Donderdag 16 februari besluit de gemeenteraad over de herfinanciering van FC Twente. De vergadering begint om 18:00 uur in de raadzaal en is live te volgen via www.raad053.nl

Herfinanciering van FC Twente

Maandag 13 februari aanstaande bespreekt de gemeenteraad in de stedelijke commissie de herfinanciering van FC Twente.