Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Belastingen

GBTwente stuurt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen namens de gemeente Enschede. Op de website van GBTwente (externe link) regelt u eenvoudig uw belastingzaken.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid (Rijksoverheid)? U ontvangt dan de aanslag digitaal in uw berichtenbox.

Betalen aanslag

Het betalen van een aanslag kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en bedrijven kiezen voor een automatische afschrijving.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de waterschapsbelasting aanvragen.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

Dit is waardering van onroerend goed. Bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand.

Hondenbelasting

Als u één of meerdere honden heeft dan betaalt u hondenbelasting.

 

 

Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.