Kwijtschelding belastingen

Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag of weinig inkomen heeft. Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Eigenarendeel woning

In Enschede betaalt u belasting via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

Waterschapsbelasting

U kunt ook kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen als u een laag inkomen heeft. U betaalt waterschapsbelasting aan waterschap Vechtstromen. De aanslag krijgt u van GBLT.  Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen doet u daarom ook bij GBLT.