Kwijtschelding belastingen

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag of weinig inkomen heeft. Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Eigenarendeel woning

In Enschede betaalt u belasting via GBTwente.  U kunt  kwijtschelding aanvragen via GBTwente.

Waterschapsbelasting

U kunt ook kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen als u een laag inkomen heeft. U betaalt waterschapsbelasting aan waterschap Vechtstromen. De aanslag krijgt u van GBLT.  Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen doet u daarom ook bij GBLT.