Kwijtschelding aanvragen

Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag of weinig inkomen heeft. Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Eigenarendeel woning

In Enschede betaalt u belasting via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

Waterschapsbelasting

U betaalt waterschapsbelasting aan waterschap Vechtstromen. U kunt ook kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen als u een laag inkomen heeft. Dat doet u via kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen via GBLT.nl.