Kwijtschelding aanvragen

Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag of weinig inkomen heeft. Kwijtschelding kunt u aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Eigenarendeel woning

In Enschede betaalt u belasting via GBTwente. Via de website van GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.