Gemeentelijke belastingen

U betaalt gemeentelijke belasting als inwoner of ondernemer van Enschede. GBTwente voert de belastingzaken voor gemeente Enschede uit.

WOZ-beschikking bekijken

WOZ waarde checken, taxatieverslag inzien, bezwaar maken.

 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u een pand bezit of huurt betaalt u onroerendezaakbelasting.

Afvalstoffenheffing

U betaalt via de afvalstoffenheffing mee aan het weghalen van afval.

 

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente.

 

Hondenbelasting

Als u één of meerdere honden heeft dan betaalt u hondenbelasting.

 

Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u iets op, boven of in gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld een uithangbord.

Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen voor overnachting.

 

Kwijtschelding aanvragen

Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

 

Betalen van gemeentelijke belastingen

Betaal uw aanslag gemeentelijke belasting via GBTwente.