Gemeentelijke belastingen

U betaalt gemeentelijke belasting als inwoner of ondernemer van Enschede. GBTwente voert de belastingzaken voor gemeente Enschede uit.

Betalen van gemeentelijke belastingen

Betaal uw aanslag gemeentelijke belasting via GBTwente.

Kwijtschelding aanvragen

Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

 

WOZ-beschikking bekijken

WOZ waarde checken, taxatieverslag inzien, bezwaar maken.

 

Hondenbelasting

Als u één of meerdere honden heeft dan betaalt u hondenbelasting.

 

Afvalstoffenheffing

U betaalt via de afvalstoffenheffing mee aan het weghalen van afval.

 

Havengeld

Om de haven van Enschede te gebruiken betaalt u belasting.

 

Onroerendezaakbelasting

Als u een pand bezit of huurt betaalt u onroerende zaakbelasting.

 

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente.

 

Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen voor overnachting.

 

Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u iets op, boven of in gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld een uithangbord.