Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen bij GBTwente. In Enschede kan dat voor onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges huwelijksvoltrekking. Goed om te weten: Vanaf 1 januari 2020 vraagt u altijd kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Als u een aanslag heeft gekregen van GBLT, kijk dan bij Kwijtschelding waterschapsbelasting.

Online kwijtschelding aanvragen bij GBTwente

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Bel dan 14 053.