Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen bij GBTwente. In Enschede kan dat voor onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges huwelijksvoltrekking.

Online kwijtschelding aanvragen bij GBTwente

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Wanneer is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen?
De voorwaarden voor het aanvragen van kwijtschelding leest u op de website van GBTwente.

Heeft u een aanslag gekregen van GBLT voor de waterschapsbelasting?
Kijk dan bij Kwijtschelding waterschapsbelasting.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier?
Bel dan 14 053.