Bingo, loterij of kansspel organiseren

Als u met uw vereniging een loterij of kansspel organiseert, moet u een vergunning aanvragen. Bij het organiseren van een bingo of rad van avontuur hoeft u alleen een melding te doen.

Melding doen

Als u met uw vereniging een bingo of rad van fortuin organiseert waarbij prijzen te winnen zijn, dan moet u dit minstens 2 weken van tevoren melden.

Voorwaarden

 • De opbrengst is voor een goed doel.
 • De vereniging bestaat tenminste 3 jaar.
 • De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel.
 • Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten.
 • De waarde van de te winnen prijzen is niet hoger dan € 400 per serie. De waarde van het totaal aan prijzen is niet hoger dan € 1550 per bijeenkomst.

Vergunning aanvragen

Als u met uw vereniging een loterij organiseert waarbij prijzen te winnen zijn, dan moet u minstens 3 weken van tevoren een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • De totale netto-opbrengst is voor een goed doel. U mag alleen noodzakelijke onkosten maken.
 • De prijzen mogen niet bestaan uit geld, waardepapieren of alcohol. De totale waarde van de prijzen is niet meer dan € 4500. Is dit hoger, dan moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitieexterne-link-icoon. Prijzen, loterijbelasting en overige onkosten mogen samen niet meer zijn dan 40 procent van de waarde van de verkochte loten.
 • Op de loten en in alle aankondigingen moet u de toestemming van de gemeente vermelden, inclusief datum, nummer, naam van de vergunninghouder en adres waar informatie verkrijgbaar is.
 • Een bestuurslid moet de trekking doen. Als de totale waarde van de prijzen meer dan € 4500 is, moet er een notaris bij de trekking zijn.
 • Kinderen tot 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen loten verkopen.
 • Van de verloting moet een afzonderlijke en overzichtelijke administratie worden gevoerd. De niet-verkochte loten moet u 3 dagen voor de trekking inleveren bij de afdeling Vergunningen van de gemeente. Binnen 3 weken na de trekking moet u een uitgewerkte rekening en verantwoording met toelichting en trekkingslijsten sturen naar de afdeling Vergunningen.
 • U moet de prijzen vanaf de trekking tot tenminste 1 jaar na de trekking beschikbaar stellen aan de winnaars. Kunt u de prijzen moeilijk bewaren, dan moet u aan winnaars die hun prijs later ophalen een redelijke vergoeding geven.

Kosten

 • Melding: gratis
 • Vergunning: € 56,30