Vergunningen

Voor bepaalde activiteiten heeft u een vergunning of ontheffing van de gemeente nodig. Soms is het ook voldoende om de activiteit te melden aan de gemeente.

Parkeervergunning voor bewoners

Een parkeervergunning kunt u digitaal aanvragen. Ook wijzigingen en beëindigingen regelt u snel online.

Bouwen: omgevingsvergunning

Voor bepaalde activiteiten op of rond uw perceel hebt u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Kapvergunning en-melding

Voor het kappen van, of werken aan bomen, houtwallen, houtsingels, hakhout en bos.

Vergunningen en ontheffingen Horeca

Horecabedrijven moeten een drank- en horecavergunning hebben.

Evenementenvergunning

Voor bepaalde evenementen is een melding voldoende. Voor andere moet u een vergunning aanvragen.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning (vooroverleg)

Check of uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan en de welstandsnota.