Buurtonderzoek naar leefplek huismus, gierzwaluw, spreeuw en vleermuis

26 maart 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Van april tot en met september zijn ze al struinend te zien in de Enschedese straten. Huismussen? Nee, de ecologen van NatuurInclusief B.V.. De komende maanden fietsen ze regelmatig met hun meetapparatuur door de stad om de leefplek en populatieomvang van de huismus, gierzwaluw, spreeuw en vleermuis te onderzoeken.

Van ruim voor zonsopgang tot laat na zonsondergang. Dit als onderdeel van het soortenmanagementplan (SMP) dat we als gemeente samen met woningbouwcorporaties Domijn, De Woonplaats, Ons Huis en SJHT momenteel opstellen.  

Het SMP is een plan waarbij gemeenten in kaart brengen waar welke beschermde soorten leven. Voor Enschede wordt voor zo'n 20 verschillende beschermde diersoorten een SMP opgesteld. Van laatvliegers en gewone dwergvleermuizen tot vlinders, grote bosmuizen en egels. Het veldonderzoek dat NatuurInclusief B.V. gaat uitvoeren beperkt zich tot de huismus, gierzwaluw, spreeuw en vleermuis. De ecologen zijn te herkennen aan hun gele hesjes met 'NatuurInclusief' achterop.  

Gericht versterken van de voedsel-, nest- en leefplekken van de soorten

Als we de leefplekken en populatieomvang van de soorten eenmaal in kaart hebben gebracht, gaan we deze plekken gericht versterken. Na goedkeuring van ons Soortenmanagementplan door de provincie Overijssel kunnen we sneller medewerking verlenen aan (ver)bouw- en sloopplannen zonder dat daarvoor steeds een aparte natuurtoets nodig is. Voor u als inwoner betekent dit dat een ecologisch onderzoek uitvoeren voor het bouwen, verbouwen, renoveren of verduurzamen van uw woning over een paar jaar niet meer hoeft. Ook hoeft u dan geen omgevingsvergunning flora & fauna meer bij de provincie aan te vragen, wanneer u de werkzaamheden uitvoert volgens de spelregels in het soortenmanagementplan. Wel moet u uw woning natuurvrij maken en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en/of gierzwaluwen aan de woning plaatsen. 

Meer weten over het SMP of natuurinclusief bouwen of verbouwen? 

Neem dan een kijkje op milieucentraal.nl/wet-natuurbeschermingexterne-link-icoon