Coalitieakkoord 2022-2026

Voor de raadsperiode van 2022-2026 is het coalitieakkoord 'Samen trots op Enschede' gesloten.

Dit zijn de doelen van het coalitieakkoord ‘Samen trots op Enschede’ voor 2022-2026:

Sociale stad

 • Focus op jeugd en gezin
 • Ieder kind krijgt kansen om talent te ontplooien
 • Kansengelijkheid vergroten door nadrukkelijk verbinding te leggen met scholen, Stichting Leergeld en andere partijen
 • Voortzetting LEA
 • Bereik Kindpakket vergroten
 • Doorgaan met de ontmoetingsclusters
 • Gezondheidsniveau naar het gemiddeld niveau van Nederland
 • Beleid maken: beperken gevolgen complexe scheidingen voor kinderen

Bruisende stad

 • Enschede is zo goed mogelijk bereikbaar via spoor, weg en water
 • Verbeteren doorstroming en verminderen verkeersdruk
 • Verbeteren bereikbaarheid van onze essentiële voorzieningen
 • Voldoende en bereikbare betaalbare woningen
 • Investeren in een veelzijdig cultuur - en evenementen aanbod.
 • Enschede is en blijft een inclusieve stad
 • Groene duurzame stad
 • We voeren de energievisie uit
 • We gaan door met scheiden aan de bron
 • Verrommeling tegengaan
 • We richten een energiefonds in
 • We maken een afvalbeheersplan per wijk
 • We richten ons maximaal op het realiseren van ‘zon op dak’

Innovatieve ondernemende stad

 • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
 • Verder uitrollen deltaplan talentbehoud
 • Sport binnen bereik brengen van mensen met een beperking
 • De plannen rond Aquadrome gaan door
 • Eenmalige investering decentraal zwemmen Enschede Oost

Schone veilige stad

 • We investeren in ons groen en onze parken
 • Waar nodig verhogen we het onderhoudsniveau
 • Bestrijding van overlast en criminaliteit is topprioriteit
 • Veiligheid voor meisjes en vrouwen: tegengaan (straat) intimidatie
 • Jongeren weerbaar maken tegen cybercrime en drugs
 • Preventief optreden in de wijk, met behulp van jongerenwerkers
 • Geen ruimte voor gokreclame in openbare ruimte

Financiën en bestuur

 • Solide begrotingsbeleid
 • Financiële uitwerking coalitieakkoord bij begroting
 • Behoedzaam omgaan met mee- en tegenvallers
 • We dempen de lastenstijging (OZB) door alleen langjarige inflatie te hanteren (dus niet de 14% door energiekosten etc.)
 • Parkeren onze garages: 1e uur doordeweeks gratis (vanaf 2023)