Nieuws politiek en bestuur

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Vrijgeven voor tervisielegging van ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug', het uitgifteplan verkoop kavels Janninkkwartier en de motie 'hoge nood'

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Vrijgeven voor tervisielegging van ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug', het uitgifteplan verkoop kavels Janninkkwartier en de motie 'hoge nood'