Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost – Helmerstraat 245-247” en de invulling van de taakstelling op de organisatie.

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: vroegsignalering van schulden en de evaluatie van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.    

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen