Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Projectafwijkingsbesluit Zonnepark Boeldershoek-West.

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over een Quickscan van de gemeentebegroting, het Meerjarenplan Onderhoud en Vervanging Haveninfrastructuur 2021-2024 en Mandaat uitvoering inkoopcontract energie. 

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen