Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over lichtvervuiling in Enschede en gezichtsbedekkende kleding.

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Platform maatschappelijk meedoen 'M-Pact' en het Uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarktaanpak 2019

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen