Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de Twentse Belofte 2020-2024, de subsidie ‘ontwikkelfase AutoMaatje’ en de voortgang van project De Kop. 

  • Zomerreces

    In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de vervanging van loden waterleidingen door Vitens, het tevredenheidsonderzoek uitkeringsgerechtigden en de wachttijden bij de wijkteams. 

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen