Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering 17 november 2020

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de stand van zaken toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag, de ontwikkelingen zoutwinning najaar 2020 en afvalinzameling.

  • Resultaten B&W-vergadering 10 november 2020

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2021, (her)benoemingen Raad van Toezicht Stichting Consent en de regulering Kleine Bedrijfsunits en Garageboxen op Bedrijventerreinen.

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen