Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie voor het Vakantiefonds Twente “Voetbal, Sport en Fun Camp 2019” en de benoeming van leden voor de Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

  • Resultaten B&W vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: - het algemeen bestuur Regio Twente - het aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 - de economische visie Enschede (2019)   

Officiële mededelingen