Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering 11 oktober 2021

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de aanpak van eikenprocessierupsbestrijding en de strooikaart gladheidsbestrijding van de winter 2021-2022.

  • Resultaten B&W-vergadering 5 oktober 2021

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de wijziging van bebouwde komgrenzen in Enschede en over de uitbreiding ondersteuning werkzoekenden.

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen