Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuws politiek en bestuur

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van het project JeugdwerkOnline en de strooikaart gladheidbestrijding winter 2020-2021.

  • Vergaderingen raadscommissies

    Op 5 oktober vergaderen de raadscommissie Omgevingsbeleid en de stedelijke commissie en op 6 oktober de stadsdeelcommissie Zuid

  • Resultaten B&W-vergadering

    Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de resultaten van de eikenprocessierups aanpak 2020, de implementatie van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid en over de verminderde drinkwaterbeschikbaarheid en andere gevolgen van droogte. 

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen