Nieuws politiek en bestuur

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het Kristalbad en de kracht van verenigingen. 

 • Zomerreces

  In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de pilot ‘Hernieuwbare Energie op Rijksgronden’ en de stand van zaken van de utiwerking herstructurering FC Twente. 

 • Resultaten B&W vergadering

  Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de uitwerking van de motie stookontheffing deregulering Paasvuren en het bestemmingsplan recreatiepark Rutbeek. 

Burgerlijke stand

Officiële mededelingen