Collectevergunning

Voor een openbare collecte moet u een vergunning aanvragen. U mag alleen collecteren voor een goed doel.

Wat moet u weten

Een collecte is:

  • Geld of goederen inzamelen voor een goed doel
  • Donateurs werven
  • Activiteiten aanbieden, waarbij het opgehaalde geld naar een goed doel gaat
  • Verkoop van goederen voor een goed doel

Alleen als vereniging, stichting of organisatie mag u een vergunning aanvragen. U moet duidelijk aangeven voor welk goed doel u collecteert.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier minimaal 2 weken voor de collecte op:

Wij hebben het recht om extra afspraken met u te maken over de collecte. Gaat u daarmee niet akkoord, dan kunnen wij de vergunning weigeren.