College vraagt om financiële impuls voor opknapbeurt Hanenberglanden

28 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het college van B&W stelt voor om 3,8 miljoen euro cofinanciering vrij te maken voor een grootschalige opknapbeurt van de wijk Hanenberglanden.

Het bedrag is bedoeld voor een groot project dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Hanenberglanden verbetert. Met het geld wil de gemeente een groot aantal woningen opknappen en verduurzamen. Ook wordt de openbare ruimte veiliger en groener gemaakt.

De cofinanciering is voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie van 7,3 miljoen euro die de gemeente eind vorig jaar toegekend heeft gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Samen met nog een aantal andere middelen is er dan in totaal 12 miljoen euro beschikbaar om de buurt flink op te knappen. De gemeenteraad besluit op 1 juli of ze de cofinanciering goedkeurt.

Woningverbetering en verduurzaming

Als de Raad akkoord gaat kan er de komende 10 jaar een positieve verandering in de wijk gerealiseerd worden. De middelen zijn vooral bedoeld voor het opknappen en verduurzamen van woningen van particuliere eigenaren die zelf niet genoeg in het onderhoud van hun huis kunnen investeren. Eigenaren moeten wel 10% van de kosten zelf bijdragen.

Maar het plan is veelomvattender. De openbare ruimte wordt veiliger en groener gemaakt, zodat problemen als hittestress en wateroverlast verminderen. Ook andere maatregelen om verdere verpaupering tegen te gaan maken deel uit van het project.

Samen voor een mooie toekomst van de wijk

“Het aantal particulieren in de buurt Hanenberglanden met een koopwoning dat door een gebrek aan financiële middelen geen mogelijkheden heeft om hun woning te verbeteren is groot”, vertelt wethouder Jeroen Diepemaat. “De bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds én cofinanciering van de gemeente, stelt ons in staat ruim 200 woningen en de openbare ruimte aan te pakken. En dat is hard nodig. We zijn hiermee echt in staat de buurt een impuls te geven die het verdient.

Het totaalplan wordt samen met de bewoners en partners verder uitgewerkt. Er zijn goede contacten met bewoners, buurtcommissie, woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnspartners, politie en andere sociale partners in de buurt. Dit bestaande netwerk wordt gebruikt en verder uitgebreid om de wijk naar een hoger niveau te tillen.