Diploma’s voor de Politiekids

26 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Goed nieuws! De Politiekids uit West zijn allemaal geslaagd. Op vrijdag 19 april ontvingen zij allemaal een diploma van wethouder Marc Teutelink en politiechef Iris Baalhuis.

De afgelopen 3 maanden hebben zij deelgenomen aan Politiekids, een initiatief dat geleid wordt door de politie Enschede en Incluzio Enschede, om het stadsdeel West veiliger en leefbaarder te maken. De kinderen hebben verschillende trainingen gedaan waarbij het belang van een goede gezondheid, zelfvertrouwen en onderlinge samenwerking centraal stond.


De kinderen hebben de afgelopen tijd onder meer cellencomplexen op het politiebureau bezocht. Ook hebben ze samen met de politie snelheidscontroles uitgevoerd en hebben zij mensen aangesproken op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer.

Politiekids maakt Enschede veiliger

Politiekids is onderdeel van de integrale wijkaanpak in Enschede om zo de leefbaarheid verder te verbeteren. Door kinderen uit de wijk hierbij te betrekken, laat je niet alleen hen maar ook hun ouders onderdeel uitmaken van buurtpreventie. Maar dit project heeft nog meer positieve gevolgen:

  1. Het helpt mee aan een goed opvoedklimaat
  2. Het verkleint de kans op jeugdcriminaliteit
  3. Het helpt inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen
  4.  Het versterkt het netwerk van professionals in de wijk

Nog voor de zomervakantie wordt een terugkomdag gepland met de gecertificeerde Politiekids en zullen zij ingezet worden bij activiteiten in hun wijk.

Politiekids werd ondersteund door de Albert Heijn van Winkelcentrum Zuid, Jumbo Boswinkel, Budo Schuttersveld, wijkcentrum De Boei, FitForm Buurserstraat, Bonhoeffer Vlierstraat, de vrijwilligers van wijkcentrum de Magneet en speeltuin ’t Honk