Eikenprocessierups

De eikenprocessierups gaat nooit helemaal weg. Wel kunnen we overlast verminderen. We houden de nesten daarom goed in de gaten. Als het nodig is zuigen we ze weg. Ziet u gevaarlijke of overlast gevende nesten van de eikenprocessierups, doe dan een melding.

We bestrijden vroeg in het voorjaar

We proberen de overlast van de eikenprocessierups zo laag mogelijk te houden. Daarom bestrijden we de rups al voordat ze uit hun eieren komen. We behandelen ruim 20.000 eiken in en rondom Enschede vroeg in het voorjaar met aaltjes of bacteriën. Dat doen we op plekken waar geen beschermde vlinders leven. Op de bestrijdingskaart vindt u informatie over hoe wij de nesten bestrijden en waarom.

We bestrijden de rups tot het natuurlijk evenwicht in de stad is hersteld.

Bestrijdingskaart

Wat kunt u zelf doen

Om overlast van de eikenprocessierups te verminderen zijn ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups nodig. Daarom is vergroening belangrijk. U kunt bijvoorbeeld zelf uw (gevel)tuin of balkon vergroenen om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer ruimte te geven.

Meer informatie

Vanaf het voorjaar komen eikenprocessierupsen in bijna alle eikenbomen voor. De brandharen zorgen voor overlast. Deze komen ook voor in oude nesten, zelfs als er geen rupsen meer in de nesten zitten. Meer informatie over:

  • Gezondheidsklachten en wat u kunt doen om ze te voorkomen
  • Wat u kunt doen als u toch in aanraking komt met de brandharen van de rups
  • Wat u kunt doen als de (haren van de) rups in uw huis of kleding terecht komen

Vindt u bij: