Subsidie GroenBlauw Enschede

Als u uw huis, gebouw of tuin aanpast aan het veranderende klimaat, kunt u subsidie krijgen. Voorwaarde is dat het huis of gebouw ouder dan 3 jaar is. Ook als u huurder bent, kunt u subsidie aanvragen. U heeft dan wel toestemming van de verhuurder nodig.

Wat moet u weten

U kunt een subsidie aanvragen voor:

Als online aanvragen niet lukt, mag u het aanvraagformulier subsidie GroenBlauw Enschede ook per post opsturen. Binnen 8 weken krijgt u van ons bericht of u de subsidie krijgt. Daarna wordt het geld op uw bankrekening gestort.

Voorwaarden

 • Het huis of gebouw is ouder dan 3 jaar.
 • Als u buiten de bebouwde kom woont, dan kunt u niet overal subsidie voor aanvragen. U kunt dan alleen subsidie aanvragen voor een groen dak, regenton, regenzuil, regenschutting, watertank en/of waterreservoir.
 • U mag voor maximaal 5 gebouwen een aanvraag doen per kalenderjaar.
 • U kunt voor elke aanpassing maximaal 2 aanvragen doen per gebouw per kalenderjaar.
 • U kunt niet voor dezelfde aanpassing meerdere vergoedingen aanvragen vanuit verschillende subsidieregelingen.

 • De werkzaamheden zijn uitgevoerd na 1 januari 2022.
 • Het materiaal dat nodig is voor de aanpassing is maximaal 6 maanden voor het uitvoeren van de werkzaamheden gekocht.
 • De aanpassing blijft minimaal 10 jaar bestaan. U krijgt geen subsidie voor herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande aanpassing.

 • Voor sommige aanpassingen geldt een minimum aantal vierkante meters. Als u hieraan niet voldoet, kunt u bijvoorbeeld samen met buren een aanvraag doen.
 • U mag aanvragen combineren. U kunt bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en tegels vervangen door groen. Of u kunt de regenpijp afkoppelen van de riolering en tegels verwijderen om daar water op te vangen. U kunt niet voor hetzelfde gebouw een groen dak combineren met afkoppelen. U vangt dan namelijk al water op, op het dak.

 • De vergoeding die u krijgt is maximaal 50 procent van de totale aanschaf- en aanlegkosten. Per aanpassing gelden ook maximale totaalbedragen. 
 • U hebt niet eerder het maximale subsidiebedrag gekregen voor de werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt.

 • De aanpassing en de uitvoering voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (zoals het welstandsbeleid en de bouwverordening).
 • U heeft de vergunningen die eventueel nodig zijn (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, enzovoorts).
 • De aanpassing zorgt niet voor (water)overlast bij anderen.
 • Als de gemeente wil controleren hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, geeft u toegang tot uw huis, gebouw of tuin.
 • Lees de subsidieverordening GroenBlauw Enschedeexterne-link-icoon.

Stappenplan

 1. Beslis welke aanpassing u wilt doen.
 2. Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden.
 3. Als u huurder bent, zorg dan voor toestemming van de eigenaar. Laat de eigenaar een toestemmingsformulier invullen.
 4. Als u samen met anderen de subsidie aanvraagt, zorg dan voor toestemming. Laat ze een toestemmingsformulier invullen.
 5. Maak foto’s van de voor-situatie.
 6. Voer de werkzaamheden uit.
 7. Als de werkzaamheden klaar zijn, maak dan foto’s van de na-situatie.

Meesturen

 • Alle rekeningen, facturen en bonnetjes van de gemaakte kosten
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift
 • Foto’s van de situatie voor en na de werkzaamheden
 • Alle vergunningen die nodig waren voor de werkzaamheden
 • Eventueel toestemmingsformulieren
 • Eventueel extra bijlagen (staan vermeld op de pagina’s van de betreffende aanpassing)

Meer informatie

 • Misschien heeft u geen ervaring met het uitvoeren van dit soort werkzaamheden. Laat u dan adviseren door experts, zoals een hovenier of tuincentrum.
 • Misschien wilt u tegels vervangen door groen of een groen dak aanleggen. Het kan zijn dat u zelf te weinig vierkante meters heeft om subsidie te krijgen. Vraag dan eens na bij uw buren of zij dit ook willen. U kunt namelijk ook samen subsidie aanvragen. Als u dit samen doet, zijn de kosten meestal ook lager. Over het algemeen geldt: hoe meer oppervlakte, hoe lager de prijs per vierkante meter.
 • Bent u huurder, ga dan in gesprek met de eigenaar van uw huis of gebouw. Vaak staat in een huurcontract dat u de woning in oorspronkelijke staat moet achterlaten als u verhuist. Bespreek daarom vooraf of u de maatregelen dan weer moet terugdraaien. Als dit niet hoeft, kunt u dat vastleggen. Bijvoorbeeld in een contract.
 • Vraag offertes op bij verschillende leveranciers en vergelijk hun aanbod.
 • Tips en ideeën vindt u op Groenblauwenschede.nlexterne-link-icoon.
 • Als we uw subsidieaanvraag afwijzen, kunt u daartegen bezwaar maken.

Contact

Neem bij aanpassingen aan een huurhuis contact op met uw woningcorporatie: