Enschede actualiseert Strategische Investeringsagenda en blijft investeren in de stad

04 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

We hebben de Strategische Investeringsagenda geactualiseerd. Hiermee zetten we ons in om de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad de komende jaren verder te versterken.

De investeringsagenda omvat een reeks projecten gericht op gebiedsontwikkelingen, woningbouw, groene openbare ruimtes en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken zoals energiearmoede.

De strategische Investeringsagenda is een plan aan de hand waarvan de gemeente haar geld uitgeeft aan fysieke projecten om de stad te verbeteren.

De Strategische Investeringsagenda is belangrijk voor de lange termijnplannen van Enschede. Het doel is om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden voor zowel huidige inwoners als nieuwkomers. Door te blijven investeren in de stad. De agenda bevat projecten zoals Centrumkwadraat, Kennispark, De Kop, Eschmarkerveld en de DIA Zuid en Twekkelerveld. Deze projecten hebben als doel betaalbare woningen te bouwen, de stad te verduurzamen en te zorgen voor voldoende werkgelegenheid.

Voortgang en nieuwe Ontwikkelingen

In het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in de uitvoering van diverse projecten. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de aankoop van percelen voor de ontwikkeling van Horstmanpark en Centrumkwadraat, de start van het bestemmingsplan voor Eschmarkerveld en de oplevering van 202 woningen in Centrumkwadraat. Daarnaast zijn er bouwvergunningen verleend voor de bouw van ongeveer 140 woningen in Centrumkwadraat.

We hebben sinds de invoering van de Strategische Investeringsagenda flink wat subsidies weten binnen te halen. Met een totaal van bijna 66 miljoen euro aan subsidie van het Rijk en de Provincie. Deze subsidies worden gebruikt om tekorten in projecten op te vangen en partners te ondersteunen.

Toekomstige Plannen en Prioriteiten

Door te blijven investeren in de stad en deze projecten te realiseren, willen we als Enschede een aantrekkelijke stad blijven om in te wonen, werken en leven. “Het is van cruciaal belang om te blijven investeren in onze stad.”, vertelt wethouder Jeroen Diepemaat. “Door te investeren in projecten die de leefbaarheid, werkgelegenheid en economische groei bevorderen, bouwen we aan een sterker, veerkrachtiger Enschede. Zo zorgen we ervoor dat onze stad niet alleen de uitdagingen van vandaag aankan, maar ook klaar is voor de kansen van morgen.”

Voor 2024 blijft de focus liggen op de bestaande projecten binnen de investeringsagenda. Er worden geen nieuwe gebiedsontwikkelingen toegevoegd, maar er wordt wel een scope-uitbreiding toegestaan voor enkele projecten zoals Centrumkwadraat en DIA Twekkelerveld. Dit houdt in dat we als gemeente het bereik en de ambities van bepaalde projecten vergroten. Dit betekent dat er extra elementen of gebieden worden toegevoegd aan de oorspronkelijke projectplannen om een grotere impact te maken en bijvoorbeeld meer woningbouw te realiseren.