Enschede hoeft “wifiboete” 600.000 euro niet te betalen

02 februari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De gemeente Enschede hoeft geen boete van 600.000 euro te betalen vanwege passantentellingen. Dat heeft de rechtbank Overijssel vandaag bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had de gemeente deze bestuurlijke boete opgelegd. De rechtbank stelt nu dat dit “op onjuiste gronden” is gebeurd.

De rechtbank is van oordeel dat de AP niet heeft bewezen dat de gemeente Enschede persoonsgegevens heeft verwerkt van eigenaren/gebruikers van mobiele apparaten waarop de wifi bij deze passantentellingen stond ingeschakeld. Volgens de rechtbank heeft de AP onvoldoende onderzocht of de identiteit van de gebruikers daadwerkelijk te achterhalen was. “Dat medewerkers dit zouden kunnen doen, overtuigt de rechtbank niet”, aldus het vonnis. De rechtbank merkt op dat er een “zware bewijslast” rust bij de AP als het een bestuurlijke boete oplegt. 

Wethouder Harmjan Vedder van de gemeente Enschede (gegevensbescherming) reageert: “Ik ben blij dat de rechter de onterechte megaboete van 600.000 euro schrapt. Dit onderstreept dat we zorgvuldig zijn omgegaan met de privacy van onze inwoners en de bezoekers van onze stad. We blijven een grote verantwoordelijkheid houden om ethisch om te gaan met data en technologie. Ook in deze zaak heeft dat voor ons voorop gestaan.”

Onafhankelijk oordeel

In de periode mei 2018 tot en met april 2020 liet Enschede passantentellingen uitvoeren in de binnenstad met wifisensoren. Het doel van deze tellingen was inzicht te krijgen in bezoekersaantallen op diverse plekken in de binnenstad. De AP was van mening dat de gemeente Enschede met deze passantentellingen persoonsgegevens heeft verwerkt, en maakte in mei 2020 bekend dat Enschede hiervoor een boete zou krijgen. 

Het college van B&W van Enschede legde zich hier niet bij neer. Het vroeg de rechtbank om een onafhankelijk oordeel over de wifitellingen. De gemeente stelde zich op het standpunt dat de verzamelde gegevens in dit specifieke geval niet te herleiden waren tot personen. De rechtszaak diende 29 november 2023.