Enschede presenteert Ontwikkelagenda Economie

15 april 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De gemeente Enschede heeft haar economische visie uit 2019 geactualiseerd. Het resultaat daarvan is de Ontwikkelagenda Economie 2024.

Aan de hand van die agenda spant de gemeente zich de komende tijd in om de economie in de stad te versterken. Daarbij is er speciale aandacht voor innovatie, brede welvaart, de verzorgende economie en toekomstbestendig ondernemen.

“Tijdens de actualisatie van het economisch beleid bleek de economische visie uit 2019 nog altijd actueel te zijn”, aldus wethouder Economie Jeroen Diepemaat. “In die zin zijn we op de goede weg en doen we er goed aan koersvast te blijven. Het gaat namelijk nog steeds om bereikbaarheid van banen op alle niveaus. Om behoud van talent en om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarom hebben we ervoor gekozen een Ontwikkelagenda op te stellen. Een agenda aan de hand waarvan we de komende periode aan deze opgaven werken.”

Toekomstbestendig ondernemen

De belangrijkste aanvulling op de inzichten uit 2019 is dat toekomstbestendig ondernemen belangrijker is dan ooit. “We erkennen de uitdagingen die velen van ons hebben doorstaan als ondernemers en inwoners van deze dynamische stad. Tekorten, inflatie en een veranderende economie hebben hun tol geëist, maar we zien vooral ook de vastberadenheid en veerkracht van onze stad. Iets waar Enschede altijd al bekend om heeft gestaan. Het toont een onvermoeibaar geloof in vooruitgang.”

De ontwikkelagenda Economie is opgebouwd rond drie pijlers.
1.    Versterking van het technologische, innovatieve en creatieve karakter van Enschede: Dit omvat het stimuleren van nieuwe ideeën, producten en werkgelegenheid die bijdragen aan brede welvaart en het aantrekken en behouden van talent.
2.    Versterking van de verzorgende functie van de Enschedese economie: Hierbij ligt de nadruk op de binnenstad, detailhandel, vrijetijdseconomie, gezondheidszorg en onderwijs. Zeven van de tien banen in Enschede vallen daaronder.
3.    Versterking van het belang van voldoende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen: Dit omvat het intensiever en duurzaam gebruik van bestaande werklocaties en het creëren van nieuwe ruimte voor ondernemerschap elders in de stad.

Voor elke pijler beschrijft gemeente Enschede specifieke ambities en acties om de economie van Enschede toekomstbestendig te maken. Zo zet Enschede in op meer samenwerking op bedrijventerreinen, het aantrekken van talent en het versterken van het technologische, innovatieve en creatieve profiel van Enschede.

Leidraad voor economische ontwikkeling

De Ontwikkelagenda Economie 2024 is het resultaat van de doorlopende inspanning om de economie van Enschede te versterken en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is bedoeld als leidraad voor de besteding van middelen voor economische ontwikkeling, waarbij het college jaarlijks rapporteert over de voortgang.

“De marktomstandigheden veranderen continu. Waar we ons in 2019 nog bezighielden met het afboeken van bedrijventerreinen, ziet de huidige markt er aanmerkelijk anders uit. Nu zijn we juist actief op zoek naar uitbreiding van onze bedrijvenlocaties. Dit toont ook de economische groei die we als stad doormaken. Door ons economisch beleid doorlopend te actualiseren, houden we Enschede weerbaar en wendbaar voor de toekomst.”

Bekijk hier de Ontwikkelagenda Economie 2024externe-link-icoon