Enschede Speld voor de heer Pauka

01 februari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De Enschede Speld is bedoeld voor mensen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de Enschedese samenleving.

Burgemeester Roelof Bleker heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Enschede 6 Enschede Spelden uitgereikt. Deze Enschede Speld is bedoeld voor mensen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de Enschedese samenleving. De heer Lex Pauka kon toen niet aanwezig zijn. Hij kreeg de Enschede Speld op een later moment alsnog opgespeld door burgemeester Bleker.

Lex Pauka is al bijna 14 jaar voorzitter van de wijkraad Horstlanden Veldkamp. Hij schreef samen met zijn broers zelfs een boekje over het wel en wee van de wijkraad. Het boekje kreeg de titel: ‘De wijkraad als geluksfabriekje’. Met Dédé Grützmacher, de secretaris van de wijkraad, vormt hij samen het gezicht van de wijkraad. De wijkraad leeft in de wijk. Dat blijkt uit de drukbezochte openbare wijkraadsvergaderingen. Ook door hun inzet wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid van de wijk.

Samen dagen ze inwoners uit om eerst zelf een oplossing te zoeken. Zo wordt de wijkraad niet alleen een probleemoplosser. De eerste vraag aan de inwoners is dan ook “wat kunt u er zelf aan doen’? Dédé Grützmacher kreeg de Enschede Speld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst eerder dit jaar.