Evenement organiseren

Een evenement is een beurs, braderie, kermis, buurtfeest, festival, herdenking, muziekoptreden, open dag, optocht of sportwedstrijd waarbij publiek welkom is. Als u een evenement wilt organiseren, moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Vergunning aanvragen

 • Gebruik het formulier ‘evenementenvergunning’ om een vergunning aan te vragen.
 • Als u het ingewikkeld vindt om het formulier in te vullen, vul dan MAKKIE inexterne-link-icoon. Met MAKKIE kunt u eenvoudig en stap voor stap de vergunning aanvragen.

Vul het formulier ‘evenementenvergunning’ in en stuur het op:

Stuur de bijlagen die in het formulier genoemd worden mee. Als u het aanvraagformulier niet op tijd of niet compleet opstuurt, behandelen we de aanvraag niet. Vraag de vergunning dus ruim op tijd aan. Doe dit uiterlijk 12 weken voor de start van het evenement. Bij elke aanvraag moet u een veiligheidsplan toevoegen. Hoe u een veiligheidsplan maakt, leest u op de website van Veiligheidsregio Twenteexterne-link-icoon.

Melding doen

Een melding is voldoende als het evenement aan deze voorwaarden voldoet:

 • Het evenement duurt maximaal 2 dagen.
 • Er zijn maximaal 500 bezoekers per dag.
 • Het evenement is tussen 9.00 en 0.00 uur.
 • Het evenement is niet op een van deze plekken: Van Heekplein, Oude Markt, Ei van Ko, Kruispunt de Graaf, Stationsplein, Plein Zuidmolen, Willem Wilminkplein en Volkspark.
 • Er is geen harde muziek. Alleen achtergrondmuziek mag: tot 55 decibel (A) / 70 decibel (C) (tussen 9.00 en 19.00 uur) en tot 50 decibel (A) / 65 decibel (C) (tussen 19.00 en 0.00 uur). Dit wordt gemeten op 20 meter van de geluidsbron.
 • Er is geen podium dat hoger is dan 1 meter of een dak of achterwand heeft. Ook is er geen tribune hoger dan 2 meter, of iets anders groots.
 • Er ontstaat geen schade aan de weg of aan groenvoorzieningen door het plaatsen van een podium, tribune of iets anders.
 • Tenten zijn niet groter dan 50 vierkante meter. Er mogen niet meer dan 50 personen in een tent.
 • Een 30-kilometerstraat wordt alleen afgesloten als het geen doorgaande weg of busroute is.
 • Er zijn geen verkeersomleidingen nodig.
 • Er wordt geen vuurwerk afgestoken.
 • Er is geen open vuur. Alleen vuurkorven mogen, als ze niet voor gevaar voor de omgeving zorgen en als er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Een melding moet u uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het evenement doen. Doe een melding van uw evenement.externe-link-icoon Wij nemen de melding alleen in behandeling als de melding voldoet aan alle voorwaarden. Ook moet u een juiste plattegrondtekening meesturen.

Kosten

 • Melding: geen kosten.
 • Vergunning: we berekenen de kosten met een puntensysteem. De berekening vindt u in het aanvraagformulier.

Contact

Als u twijfelt over een vergunning of melding, neem dan contact met ons op via evenemententeamvergunnen@enschede.nl.