Evenement organiseren

Een evenement is een beurs, braderie, kermis, buurtfeest, festival, herdenking, muziekoptreden, open dag, optocht of sportwedstrijd waarbij publiek welkom is. Als u een evenement wilt organiseren, moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Vergunning aanvragen

 • Gebruik het formulier ‘evenementenvergunning’ om een vergunning aan te vragen.
 • Als u het ingewikkeld vindt om het formulier in te vullen, vul dan MAKKIE in. Met MAKKIE kunt u eenvoudig en stap voor stap de vergunning aanvragen.

Vul het formulier ‘evenementenvergunning’ in en stuur het op:

Stuur de bijlagen die in het formulier genoemd worden mee. Als u het aanvraagformulier niet op tijd of niet compleet opstuurt, behandelen we de aanvraag niet. Vraag de vergunning ruim voor de start van het evenement aan:

 • Uiterlijk 8 weken voor de start, als u minder dan 5.000 bezoekers per dag verwacht
 • Uiterlijk 12 weken voor de start, als u meer dan 5.000 bezoekers per dag verwacht

Melding doen

Een melding is voldoende als het evenement aan deze voorwaarden voldoet:

 • Het evenement duurt maximaal 2 dagen.
 • Er zijn maximaal 500 bezoekers per dag.
 • Het evenement is tussen 9.00 en 0.00 uur.
 • Het evenement is niet op een van deze plekken: Van Heekplein, Oude Markt, Ei van Ko, Kruispunt de Graaf, Stationsplein, Plein Zuidmolen, Willem Wilminkplein en Volkspark.
 • Er is geen harde muziek. Alleen achtergrondmuziek mag: tot 55 decibel (A) / 70 decibel (C) (tussen 9.00 en 19.00 uur) en tot 50 decibel (A) / 65 decibel (C) (tussen 19.00 en 0.00 uur). Dit wordt gemeten op 20 meter van de geluidsbron.
 • Er is geen podium dat hoger is dan 1 meter of een dak of achterwand heeft. Ook is er geen tribune hoger dan 2 meter, of iets anders groots.
 • Er ontstaat geen schade aan de weg of aan groenvoorzieningen door het plaatsen van een podium, tribune of iets anders.
 • Tenten zijn niet groter dan 50 vierkante meter. Er mogen niet meer dan 50 personen in een tent.
 • Een 30-kilometerstraat wordt alleen afgesloten als het geen doorgaande weg of busroute is.
 • Er zijn geen verkeersomleidingen nodig.
 • Er wordt geen vuurwerk afgestoken.
 • Er is geen open vuur. Alleen vuurkorven mogen, als ze niet voor gevaar voor de omgeving zorgen en als er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Een melding moet u uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het evenement doen. Doe een melding van uw evenement.

Kosten

 • Melding: geen kosten.
 • Vergunning: we berekenen de kosten met een puntensysteem. De berekening vindt u in het aanvraagformulier.