Gebiedsprofielen Enschede opgesteld met de stad

25 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Vorige week dinsdag was de feestelijke afsluiting van het opstellen van de gebiedsprofielen voor de binnenstad. Afgelopen maanden hebben verschillende organisaties, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners van Enschede in binnenstadslabs meegedacht over de toekomst van de binnenstad. De eindpresentatie van de Gebiedsprofielen vond plaats in het Vestzaktheater onder leiding van de planologische experts van Ruimtevolk.

De binnenstad van Enschede is voortdurend in beweging, gedreven door (landelijke) trends zoals online winkelen, maar ook door de groei van Enschede als stad. Dit vraagt om een heldere en stevige positionering van de binnenstad naar de toekomst toe en de verschillende deelgebieden daarbinnen.  

Om dit te ondersteunen, zijn de afgelopen maanden, in co-creatie met de stad, gebiedsprofielen opgesteld. Van bewoners, studenten, ondernemers tot onderwijs- en culturele instellingen en vastgoedpartijen. Samen hebben ze nagedacht over de binnenstad van de toekomst. Deze profielen bieden richting voor de gewenste sfeer, functies en karakter van verschillende gebieden binnen de stad.  

Trots op Enschede 

De binnenstad is tijdens het proces opgedeeld in 6 verschillende gebieden, met allemaal hun eigen kleur. Voor het ‘Uitgaanskwartier’ (Oude Markt e.o.) en het ‘Winkelkwartier’ (rondom het Van Heekplein) is het profiel helder. Andere gebieden en straatjes kregen daarom extra aandacht tijdens de binnenstadslabs. Neem bijvoorbeeld de verschillende dwaalstraatjes in het ‘Ontdekkwartier’ (Walstraat en de Haverstraatpassage) of de focus op lokale ambacht in het ‘Lokaalkwartier’ (De Heurne richting Performance Factory).  
Voor elk van de 6 gebieden is een Enschedeër gevraagd waar ze naar uitkeken en trots op zijn. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is dat er dialoog is in de stad, tussen ondernemers, organisaties en inwoners. Dit zorgt voor dynamiek en kruisbestuiving. De gebiedsprofielen zijn een nieuw startpunt om Enschede verder met elkaar vorm te geven. 

Wethouder Jeroen Diepemaat: “Met de gebiedsprofielen streven we ernaar om de identiteit van elk gebied te versterken en te benutten. Tegelijkertijd spelen we in op de behoeften van een groeiende stad. De totstandkoming van deze profielen was een gezamenlijke inspanning. Iedereen heeft zijn stem laten horen. Dit illustreert niet alleen de betrokkenheid bij de binnenstad, maar ook de gezamenlijke wens om te werken aan de toekomst van Enschede.” 

Gebiedsprofielen gebruiken om bruisende binnenstad te realiseren

Een paar partijen hebben al aangegeven zich in te willen zetten om de gebiedsprofielen te gebruiken om zo een bruisende binnenstad te realiseren. Enschede Promotie (EP) en de net opgerichte Stichting Binnenstadsmanagement Enschede (SBME) zijn nauw betrokken geweest sinds de start van dit project. Zij gaan actief meedenken aan de invulling van de gebieden. Waarbij EP zich zal richten op de toeristische profilering van de gebieden en de SBME de ondernemers binnen de gebieden sterker wil verenigen.  

Binnen de gemeente zullen de gebiedsprofielen komende maanden eerst de besluitvorming ingaan, waarna er verder gedacht wordt met de verschillende partners over het gevolg. Hiervoor is al een begin gemaakt maar nog niets besloten. Je zou kunnen denken aan vastgoedtransformaties, het uitwerken van de gebiedsprofielen in het omgevingsplan, het verbeteren van de openbare ruimte, het aanjagen van publiek-private samenwerking in de stad en een langetermijnvisie voor een bruisende en ondernemende binnenstad. 

De gebiedsprofielen zijn binnenkort te vinden op de website van de SBMEexterne-link-icoon.