Gemeente aansprakelijk stellen

Als u door de gemeente schade lijdt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Schade wordt alleen vergoed als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of onjuist handelde. En dat de opgelopen schade hiervan een direct gevolg is.

Wat moet u weten

Het gaat bijvoorbeeld om: 

  • Schade door een gat in de weg of losliggende stoeptegels 
  • Schade door uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of openbaar groen 

De beslissing of we een schadeclaim toewijzen of afwijzen hangt af van: 

  • Wettelijke regels 
  • Uitkomst van onderzoek ter plekke 
  • Jurisprudentie (uitslag van eerdere rechtszaken) 
  • Onderzoek schadeclaim

We onderzoeken iedere schadeclaim uitgebreid.

Toewijzen schadeclaim

We kunnen een schadeclaim geheel of gedeeltelijk toewijzen. De schade vergoeden we dan geheel of gedeeltelijk.

Afwijzen schadeclaim

Wijzen we een schadeclaim af, dan ontvangt u een afwijzingsbrief met motivatie.

De gemeente heeft schade geleden

Het kan zijn dat de gemeente schade heeft geleden door een inwoner of bedrijf. De gemeente probeert dan de schade vergoed te krijgen door degene die de schade veroorzaakte. Bijvoorbeeld: 

  • Aanrijden van bomen, lichtmasten of verkeersmeubilair (paaltjes, verkeersborden, enzovoorts) 
  • Schade aan stoeptegels door parkeren op de stoep

Bent u verzekerd, schakel dan uw verzekeringsmaatschappij in. Uw verzekeringsmaatschappij kan dan contact met de gemeente opnemen.