Gemeente aansprakelijk stellen

Als u door toedoen of nalaten van de gemeente schade lijdt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Schade wordt alleen vergoed als u kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld. De opgelopen schade is hier dan een direct gevolg van.

Wat moet u weten

U kunt bijvoorbeeld schade hebben als u: 

  • Schade hebt opgelopen door een gat in de weg of losliggende stoeptegels 
  • Schade hebt opgelopen bij uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of openbaar groen 

De beslissing of we een schadeclaim toe- of afwijzen hangt af van: 

  • Wettelijke regels 
  • Uitkomst van onderzoek ter plekke 
  • Jurisprudentie (uitslag van eerdere rechtszaken) 
  • Onderzoek schadeclaim

We onderzoeken uitgebreid iedere schadeclaim.

Toewijzen schadeclaim

Criteria of we de schadeclaim toewijzen zijn afhankelijk van de wettelijke eisen en van de uitkomst van het onderzoek. We kunnen een schadeclaim geheel of gedeeltelijk toewijzen. Geleden schade vergoeden we dan geheel of gedeeltelijk.

Afwijzen schadeclaim

Wijzen we een schadeclaim af, dan ontvangt u een afwijzingsbrief met motivatie.

De gemeente heeft schade geleden

Als de gemeente schade heeft geleden door een inwoner of bedrijf, dan kan de gemeente deze schade verhalen op de veroorzaker. Bijvoorbeeld: 

  • Aanrijden van bomen, lichtmasten of verkeersmeubilair (paaltjes, verkeersborden, enzovoorts) 
  • Schade aan trottoirtegels door parkeren op het trottoir 

Bent u verzekerd voor de schade, dan raden wij u aan om de schade bij uw verzekeringsmaatschappij te claimen. Uw verzekeringsmaatschappij kan voor eventueel verhalen van de schade contact met de gemeente opnemen.