Gemeentebegroting 2024-2027

De gemeenteraad heeft de gemeentebegroting 2024-2027 vastgesteld. In de begroting staat: 

  • Wat we willen bereiken 
  • Wat we daarvoor doen  
  • Wat die plannen kosten

We geven ieder jaar veel geld uit en krijgen ook veel binnen. In totaal gaat het om ongeveer 800 miljoen euro. Met deze begroting geven we een flinke impuls aan thema’s als: 

  • Kansengelijkheid
  • Groenambitieplan
  • Verkeersveiligheid 
  • Verstevigen van participatie

Daarnaast blijft de ijsbaan bestaan en starten we met de nieuwbouw van het zwembad. Ook gaan we door met de strategische investeringsagenda waarbinnen we hard werken aan bijvoorbeeld:

  • Woningbouw 
  • De aanpak van energiearmoede

Bij de keuzes die we maken staan bestaanszekerheid en het leefbaar houden van onze wijken en buurten voorop. We willen dat de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Voor de wat langere termijn zien we wel een tekort ontstaan in de begroting. Dit komt doordat we van het rijk in 2026 veel minder geld ontvangen uit het gemeentefonds. 

Meer informatie