Gemeenteraadsvergaderingen 20 en 21 mei

15 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

In verband met Pinksteren zijn er op maandag 20 mei 2024 geen vergaderingen van de gemeenteraad.

RAADSCOMMISSIES

Dinsdag 21 mei 2024

Stadsdeelcommissie Zuid. Aanvang 19.30 uur. Locatie: De Akkerstaf (Aveleijn), Zenderenbrink 3, 7544 DZ Enschede.

Onderwerpen:

  • Beeldvormend: Politiekids 
  • Beeldvormend: Verantwoording wijkbudgetten

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Zuid van 21 mei 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.  

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:  

Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053