Gevaarlijke stoffen vervoeren

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen via de A35/N35 en de N18 (inclusief Westerval en de Usselerrondweg, tot en met de kruising met de Haaksbergerstraat). Wilt u buiten deze wegen gevaarlijke stoffen vervoeren, dan moet u toestemming aanvragen. U moet de toestemming minimaal 8 weken voor het eerste transport aanvragen.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag naar:

Stuur bij uw aanvraag een routekaart van de route die u gaat rijden.

Wat moet u weten

Toestemming is nodig voor onder andere:

  • Brandbare gassen, zoals LPG en propaan
  • Giftige en bijtende gassen, zoals chloor en ammoniak
  • Vuurwerk met een netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram

Een volledig overzicht staat in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Als u gevaarlijke stoffen uit dit overzicht vervoert over andere wegen dan de A35/N35 en de N18, dan moet u toestemming aanvragen. Als u een onderneming heeft waar gevaarlijke stoffen worden afgeleverd, dan moet uw leverancier toestemming aanvragen. Stel uw leverancier hiervan op de hoogte.

Kosten

  • Eenmalige ontheffing voor maximaal 3 maanden: € 154,45
  • Ontheffing voor termijn van 1 tot 3 jaar: € 310,40
  • Verlenging ontheffing voor termijn van 1 tot 3 jaar: € 206,55