Gevaarlijke stoffen vervoeren

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen via de A35/N35 en de N18 (inclusief Westerval en de Usselerrondweg, tot en met de kruising met de Haaksbergerstraat). Wilt u buiten deze wegen gevaarlijke stoffen vervoeren, dan moet u toestemming aanvragen. U moet de toestemming minimaal 8 weken voor het eerste transport aanvragen.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag naar:

Stuur bij uw aanvraag een routekaart mee van de route die u gaat rijden.

Wat moet u weten

Toestemming is nodig voor onder andere:

  • Brandbare gassen, zoals LPG en propaan
  • Giftige en bijtende gassen, zoals chloor en ammoniak

Voor vervoer van consumentenvuurwerk (klasse 1.4 S en G) hoeft u geen toestemming voor de route meer aan te vragen. Het kan wel zo zijn dat u toestemming nodig heeft voor laden en lossen van vuurwerk op een voor publiek toegankelijk terrein. Deze heeft u nodig als u meer dan 333 kilo netto massa ontplofbare stof van de klasse 1.4 G (UN 0336) vervoert. Voor de klasse 1.4 S heeft u nooit toestemming voor laden en lossen nodig.

Een volledig overzicht staat in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Mogelijk vervoert u gevaarlijke stoffen uit dit overzicht over andere wegen dan de A35/N35 en N18. Dan moet u toestemming aanvragen. Als u een onderneming heeft waar gevaarlijke stoffen worden afgeleverd, moet uw leverancier toestemming aanvragen. Stel uw leverancier hiervan op de hoogte.

Kosten

  • Eenmalige ontheffing voor maximaal 3 maanden: € 167,35
  • Ontheffing voor termijn van 1 tot 3 jaar: € 336,40
  • Verlenging ontheffing voor termijn van 1 tot 3 jaar: € 223,85