Gladheid en strooikaart

In de herfst of winter kan het glad zijn. Dan maken en houden we de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar.

We strooien zout en maken wegen of straten sneeuwvrij. We doen dit op:

 • Verkeersaders
 • Busroutes
 • Hellingen en bruggen
 • Hoofdfietsroutes
 • Ontsluitingswegen industriegebieden
 • Brandweeruitrukroutes

Strooikaart

Op de strooikaart ziet u de wegen waar wij strooien. De strooikaart is ook opgenomen in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

Bij wegwerkzaamheden op de strooiroute wordt afgeweken van de strooiroute. We strooien dan niet op (delen van) die weg. Mogelijke omleidingsroutes worden dan wel gestrooid.

De strooikaart wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de afspraken in het Beleidsplan Gladheidbestrijding.

Melding doen

Als het ergens glad is, kunt u een melding doen. Geef op de kaart de plek aan en kies voor de categorie Overlast overig. Daarna kiest u Gladheidsoverlast.

Veiligheidstips bij gladheid

 • Pas uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen. Ook als er gestrooid is.
 • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is.
 • Houd er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe- en afritten glad kunnen zijn bij lichte vorst. Ook al is de hoofdrijbaan niet glad. Bruggen zijn vaak ook na een strooibeurt nog glad.
 • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.
 • Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders.