Gladheid en strooikaart

In de herfst of winter kan het glad zijn. Dan maken en houden we de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar.

We strooien zout en maken wegen of straten sneeuwvrij. We doen dit op:

 • Verkeersaders
 • Busroutes
 • Hellingen en bruggen
 • Hoofdfietsroutes
 • Ontsluitingswegen industriegebieden
 • Brandweeruitrukroutes

Strooikaart

 • Op de strooikaartexterne-link-icoon ziet u de wegen waar wij strooien. De strooikaart is ook opgenomen in de fietsrouteplannerexterne-link-icoon van de Fietsersbond.
 • Bij wegwerkzaamheden op de strooiroute wijken we af van de strooiroute. We strooien dan niet op (delen van) die weg. Mogelijke omleidingsroutes strooien we dan wel.
 • De strooikaart stellen we jaarlijks vast aan de hand van de afspraken in het Beleidsplan Gladheidbestrijding. Op het ontwerp daarvan kunt u reageren.

Concept strooikaart winter 2024-2025 ligt ter inzage

Er is een concept strooikaart voor de winter van 2024-2025. Tot en met 20 september kunt u hierop reageren. Dit doet u als u het er niet mee eens bent. Dit noemen we een zienswijze. In uw zienswijze staat:

 • Waarmee u het niet eens bent en waarom
 • Dat het een zienswijze is op de strooikaart voor gladheidsbestrijding
 • Uw naam en adres

Stuur uw zienswijze per e-mail of post naar:

 • postbus20@enschede.nl
 • Gemeente Enschede t.a.v. afdeling SBF-gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Melding doen

Als het ergens glad is, kunt u een melding doenexterne-link-icoon.

Veiligheidstips bij gladheid

 • Pas uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen. Ook als er gestrooid is.
 • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is.
 • Houd er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe- en afritten glad kunnen zijn bij lichte vorst. Ook al is de hoofdrijbaan niet glad. Bruggen zijn vaak ook na een strooibeurt nog glad.
 • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.
 • Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders.