Gladheid en strooikaart

In de herfst of winter kan het glad zijn. Dan maken en houden we de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar.

We strooien zout en maken wegen of straten sneeuwvrij. We doen dit op:

 • Verkeersaders
 • Busroutes
 • Hellingen en bruggen
 • Hoofdfietsroutes
 • Ontsluitingswegen industriegebieden
 • Brandweeruitrukroutes

Strooikaart

 • Op de strooikaart ziet u de wegen waar wij strooien. De strooikaart is ook opgenomen in de fietsrouteplanner van de Fietsersbond.
 • Bij wegwerkzaamheden op de strooiroute wijken we af van de strooiroute. We strooien dan niet op (delen van) die weg. Mogelijke omleidingsroutes strooien we dan wel.
 • De strooikaart stellen we jaarlijks vast aan de hand van de afspraken in het Beleidsplan Gladheidbestrijding. Op het ontwerp daarvan kunt u reageren.

Strooikaart winter 2023-2024

We hebben een ontwerp gemaakt van de strooikaart voor de winter van 2023-2024. Dit noemen we een concept-strooikaart. Tot en met 22 september kunt u hierop reageren. Dit doet u als u het er niet mee eens bent. Dit noemen we een zienswijze. In uw zienswijze staat:

 • Waarmee u het niet eens bent en waarom
 • Dat het een zienswijze is op de strooikaart voor gladheidsbestrijding
 • Uw naam en adres

Stuur uw zienswijze naar:

 • E-mail: postbus20@enschede.nl
 • Gemeente Enschede t.a.v. afdeling SBF-gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Melding doen

Als het ergens glad is, kunt u een melding doen.

Veiligheidstips bij gladheid

 • Pas uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen. Ook als er gestrooid is.
 • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is.
 • Houd er rekening mee dat viaducten, bruggen, toe- en afritten glad kunnen zijn bij lichte vorst. Ook al is de hoofdrijbaan niet glad. Bruggen zijn vaak ook na een strooibeurt nog glad.
 • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.
 • Wees extra alert op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders.