GroenBlauw Twekkelerveld gaat verder in ’t Zwik

25 januari 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De komende jaren zetten we een volgende stap naar een GroenBlauw Twekkelerveld.

In een aantal straten van ’t Zwik vervangen we het riool. Ook is er onderhoud aan de weg nodig. Dit biedt kansen om de straten opnieuw in te richten op een klimaatadaptieve en biodiverse manier. Hoe dit precies gebeurt, bepalen we samen met de inwoners van de buurt. Zo zorgen we samen voor een veilig, gezond en aantrekkelijk ’t Zwik. Nu en in de toekomst.

De Cort van der Lindenlaan, Zwikslaan, Zwiksplein, Groen van Prinstererlaan, Doctor Schaepmanlaan, Thorbeckelaan en Van Kolstraat krijgen 2 riolen: een buis voor afvalwater en een buis voor regenwater. “Dit is onderdeel van het plan om in de toekomst in heel Twekkelerveld aparte rioolbuizen voor regenwater en voor afvalwater te hebben liggen”, vertelt wethouder Leefomgeving Marc Teutelink. “Het regenwater stroomt dan weg naar oppervlaktewater, zoals de nieuwe beek onder de hoogspanningsmasten. Daar trekt een deel van het water in de grond. Er komt minder regenwater in het afvalwaterriool. De kans is zo kleiner dat het afvalwaterriool overstroomt en er vuil water op straat komt als het extreem hard regent.”

Water vasthouden in ‘t Zwik

In ’t Zwik maken we plekken die water opvangen en vasthouden. Water kan in de grond trekken in wadi’s, (verlaagde) groenstroken en tuinen. Als water in ‘t Zwik in de grond trekt, stroomt het niet de straat op. Het blijft dan in de buurt zelf en verdwijnt niet naar lagere plekken in Twekkelerveld. Dat maakt de kans dat daar straten overstromen kleiner.

Nog meer groen

’t Zwik is erg groen en kent mooie grote bomen. Toch zijn er ook stukjes waar veel tegels liggen. Overal waar het kan, vervangen we steen door verschillende soorten bloeiende planten en bomen. Deze koelen de omgeving als het warm is. Ook kunnen dieren zoals insecten, vogels en vlinders leven in het groen. Als regenwater in de buurt zelf in de bodem kan zakken, droogt de grond minder snel uit. Daar hebben bomen en planten profijt van.

‘t Zwik klaar voor het weer van de toekomst

Wethouder Teutelink: “Al deze aanpassingen zorgen ervoor dat ’t Zwik voorbereid is op het veranderende klimaat. Zware regenbuien, hete zomers en droge maanden zullen steeds meer voorkomen. Voordat we met de uitvoering aan de slag gaan, betrekken we bewoners. Zo maken we samen ’t Zwik een buurt waar het ook in de toekomst prettig wonen is.”  

Planning

Komend jaar is nodig om de werkzaamheden voor te bereiden. De verwachting is dat in 2025 de uitvoering begint.