Huisnummer aanvragen

Een eigen huisnummer is nodig zodat hulpdiensten uw adres kunnen vinden en voor de post. Als u geen eigen huisnummer heeft, dan kunt u dat aanvragen. Let op: alleen de eigenaar van het gebouw kan dit aanvragen, niet de huurder.

Wat moet u weten

 • U hoeft geen huisnummer aan te vragen als u ook een omgevingsvergunning aanvraagt. Bij een omgevingsvergunning krijgt u namelijk automatisch een huisnummer. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u gaat bouwen of verbouwen. Of als u een woning, bedrijf of kantoor splitst. Controleer of u een vergunning moet aanvragen op Omgevingsvergunning.
 • Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft maar wel een huisnummer, dan kunt u los een huisnummer aanvragen. Vul daarvoor het formulier in en stuur het met bijlagen op naar terugmeldvoorziening@enschede.nl.

Voorwaarden

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Een zelfstandig verblijfsobject is bijvoorbeeld een:

 • Huis
 • Appartement
 • Kantoor
 • Gebouw van een bedrijf

Een zelfstandig verblijfsobject:

 • Heeft een eigen toegang vanaf de openbare weg of het erf. Of een gedeelde toegang, zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
 • Heeft een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
 • Kan worden verkocht of verhuurd.
 • Heeft eigen voorzieningen. Bijvoorbeeld een badkamer, toilet en keuken voor een woning.

De gemeente controleert uw aanvraag en bekijkt daarbij of:

 • Het zelfstandig verblijfsobject echt zelfstandig is
 • Het zelfstandig verblijfsobject is gebouwd zoals in het bouwbesluit staat
 • De eigenaar van het gebouw een omgevingsvergunning heeft

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer.

Meesturen

 • Kopie van de omgevingsvergunning van de ruimte of het gebouw. Of een vergunningsvrij document, als er geen vergunning nodig is voor de bouw of verbouw.
 • Situatieschets (tekening) van de ruimte of het gebouw waarvoor u een huisnummer aanvraagt.
 • Plattegrond en indeling van de ruimte of het gebouw, in de oude en nieuwe situatie.
 • Kopie van het koop- of huurcontract, als dit voor uw situatie geldt.