Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u iets anders aan uw omgeving wilt veranderen. Soms heeft u geen vergunning nodig of hoeft u alleen een melding te doen. Zoals bijvoorbeeld een sloopmelding.

Vergunning

  • Controleer of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor uw werkzaamheden. Dit doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  • Als u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, dan kunt u dit meteen via het Omgevingsloket regelen. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Enschede terecht.

Conceptverzoek

Als u twijfelt of uw plannen worden goedgekeurd, kunt u eerst een conceptverzoek indienen in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Contact met de gemeente

Het kan zijn dat u uw plannen liever eerst bepreekt met de gemeente. Maak dan een afspraak voordat u een aanvraag of conceptverzoek doet:

U kunt ook een afspraak maken voor het Spreekuur welstand. Om vooraf te toetsen of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Kosten

Meer informatie