Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u iets anders aan uw omgeving wilt veranderen. Soms heeft u geen vergunning nodig of hoeft u alleen een melding te doen. Zoals bijvoorbeeld een sloopmelding.

Vergunning

  • Controleer of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor uw werkzaamheden. Dit doet u via het Omgevingsloket.
  • Als u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, dan kunt u dit meteen via het Omgevingsloket regelen. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Enschede terecht.

Conceptaanvraag

Als u twijfelt of uw plannen worden goedgekeurd, kunt u eerst een conceptaanvraag indienen in het Omgevingsloket. Dit kan via de button Vooroverleg.

Contact met de gemeente

  • Het kan zijn dat u uw plannen liever eerst bepreekt met de gemeente. Maak een afspraak voordat u een aanvraag of een conceptaanvraag doet. Kies bij het maken van de afspraak voor de activiteit Bestemmingsplan info.
  • U kunt ook een afspraak maken voor het Spreekuur welstand. Om vooraf te toetsen of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Kosten

  • Conceptaanvraag: € 276,20
  • De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

Meer informatie