Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u iets anders aan uw omgeving wilt veranderen. Soms heeft u geen vergunning nodig, maar moet u alleen een melding doen.

Vergunning of melding

  • Controleer of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden
  • Als u een vergunning nodig heeft, dient u uw aanvraag meteen in via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Enschede terecht
  • Als u alleen een melding hoeft te doen, geeft u dit aan de gemeente door via Indienen melding

Conceptaanvraag

Als u twijfelt of uw plannen worden goedgekeurd, kunt u eerst een conceptaanvraag indienen in het Omgevingsloket

Contact met de gemeente

Het kan zijn dat u uw plannen liever eerst bepreekt met de gemeente. Maak een afspraak voordat u een aanvraag of een conceptaanvraag doet. U kunt ook een afspraak maken voor het Spreekuur stadsbouwmeesters welstandseisen.

Kosten

  • Conceptaanvraag: € 287
  • De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.