Informatie voor omwonenden

Gemeente Enschede vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de stad. We willen dan ook dat iedereen in onze stad een passende en veilige woonruimte kan vinden. Sommige doelgroepen vinden deze passende woonruimte in een pand met kamerverhuur.

De laatste jaren hebben we echter gemerkt dat te grote concentraties van kamerverhuurpanden kunnen leiden tot een verminderde leefbaarheid in de wijken. Om de spreiding van kamerverhuurpanden beter te reguleren zijn in 2021 nieuwe regels opgesteld. 

Overlast

Wanneer u er bij overlast niet uit komt met uw buren, kunt u terecht op de pagina Melding over kamerverhuur. Hier leest u hoe u een melding of klacht kunt indienen.

Illegale kamerverhuur

Alle legale kamerverhuurpanden kunt u vinden op de kaart Legale kamerverhuurpanden in Enschede. Heeft u het idee dat er ergens illegale kamerverhuur plaatsvindt, dan kunt u dit melden.

Invloed kamerverhuur op de waarde van uw huis

Het komt voor dat er bezwaar wordt gemaakt tegen een vergunning voor kamerverhuur, met als reden dat omliggende huizen daardoor mogelijk minder waard worden. We begrijpen dat dit gevoel bestaat, het is echter moeilijk met zekerheid te zeggen dat dit daadwerkelijk het geval is. Huizenprijzen zijn van vele factoren afhankelijk. De waarde van omliggende woningen wordt niet meegenomen bij de toetsing van een aanvraag.  Het staat u altijd vrij een verzoek om schadevergoeding in te dienen bij de gemeente, maar wees u ervan bewust dat hier kosten aan verbonden zijn en dat de uitkomst van vele zaken afhankelijk is.

Vraag en antwoord

Kan ik in contact komen met de eigenaar van een pand? 

Vanwege privacy redenen kunnen wij geen contactgegevens verstrekken van eigenaren van kamerverhuurpanden. Natuurlijk kunt u altijd via de bewoners van een kamerverhuurpand vragen of de contactgegevens van de eigenaar verstrekt kunnen worden.