Overzicht kamerverhuurpanden

Op de kaart vindt u een overzicht van legale kamerverhuurpanden in Enschede. Daarnaast staan op deze de kaart ook panden waarvoor een aanvraag voor kamerverhuur in behandeling is.

Kaart legale kamerverhuurpandenexterne-link-icoon

Let op: omdat de kaart door meldingen en verder onderzoek kan wijzigen, kunnen aan deze kaart geen rechten worden ontleend.

Wat zijn legale kamerverhuurpanden

Een kamerverhuurpand is legaal als:

  • Het pand een vergunning heeft voor kamerverhuur
  • Er in het pand al voor 24 december 2016 kamers werden verhuurd en de kamerverhuur niet langer dan 1 jaar is stopgezet

Welke panden staan niet op de kaart?

  • Kamerverhuurpanden waarvan de status in onderzoek is
  • Kamerverhuurpanden die (vermoedelijk) niet legaal zijn
  • Kamerverhuurpanden waarvan het recht op kamerverhuur is komen te vervallen of wordt ingetrokken

Wat kan ik doen als ik een kamerverhuurpand mis op de kaart?

Bent u eigenaar van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat? 

U kunt een vergunning aanvragen voor kamerverhuur in uw pand. U krijgt de vergunning als het pand voldoet aan de geldende regels. Als het pand niet voldoet aan de geldende regels, dan zult u de kamerverhuur moeten beëindigen. 

Bent u bewoner van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat?

U kunt de eigenaar van het pand vragen om een vergunning aan te vragen. Doet de eigenaar dit niet, houd er dan rekening mee dat u in een niet-legaal kamerverhuurpand woont. Wij handhaven actief op deze panden. Dit kan betekenen dat u andere woonruimte moet zoeken.

Bent u omwonende van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat?

U kunt het kamerverhuurpand bij ons melden. Wij onderzoeken de situatie verder. Als legalisatie van het kamerverhuurpand niet mogelijk is, moet de kamerverhuur worden beëindigd.